Staronová koalice bude dál řídit chod města

Dne 29. října 2014 proběhlo první zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Prvotní diskuze se týkala toho, zda volba bude tajná či veřejná. Ing.Jirsa navrhl volbu veřejnou, Volyně v dolyně, pan Houzim a Ing. Nový jeho návrh podpořili. Nově vzniklá koalice (ČSSD - Ing. Valhoda, Ing.Náhlíková, pan Kubeš; Sdružení nestraníků - Ing. Červený, RNDr. Homolka, pan Bače; Starostové a nezávislí - MUDr. Chalupa a KSČM ...

Read more

Povolební vyjednávání

Děkujeme za Vaši podporu a Vaše hlasy ve volbách. Velice si Vaší důvěry vážíme a dále se budeme snažit ze všech sil, aby Volyně žila dál.. Po volbách jsme se pustili do intenzivních jednání o možné koalici s ostatními budoucími zastupiteli s výjimkou KSČM a Ing. Martina Červeného, proti jehož dřívějším neetickým krokům se vyhraňujeme. Vzhledem k množství hlasů pro stávajícího starostu jsme nejdříve jednali ...

Read more

Výsledky voleb do zastupitelstva 2014

Moc děkujeme za důvěru! Prozatím se sháníme po vyšších přídavcích cukru a kyslíku, těch není pro výživu mozku nikdy dost. Jsme rádi, že jste ocenili naši dosavadní práci, která se přelije i do dalších čtyř let. To Vám můžeme slíbit.   Výsledky voleb do zastupitelstva 2014 1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 4 Chalupa Radek MUDr. 51 STAN BEZPP 375 28,62 1 2 Česká str.sociálně demokrat. 1 Valhoda Václav Ing. 55 ČSS ...

Read more

Diskuse kandidátů do zastupitelstva 2014

Necelé dva dny před začátkem komunálních voleb se ve volyňském kině konala diskuse kandidátů do městského zastupitelstva. Takové diskuse mají ve Volyni již tradicí, naopak netradiční byla malá účast zástupců jednotlivých stran a skupin, které jdou ve Volyni do voleb. Bohužel chyběla většina zástupců současných radních stran (pan starosta Valhoda, pan místostarosta Červený, radní Volmut) . Z nich svého zástu ...

Read more

Program Volyně v dolyně

Možná jste si všimli, že se náš program příliš neliší od toho, se kterým jsme před čtyřmi lety žádali o Vaši důvěru. Máte pravdu. Je to prosté. Pokračujeme v započaté práci, neopouštíme nedokončené projekty a hlavně stojíme si za svým. Nepsali jsme tehdy program na jedno volební období. ...

Read more

Setkání kandidátů do zastupitelstva města Volyně

Je jasné, že do voleb vstupují všichni s nejčistšími úmysly a odhodláním pracovat pro blaho města, jeho okolí a zejména jeho obyvatel. Je také jasné, že k vytyčenému cíli vede mnoho cest. Každý z kandidátů je připraven vydat se po jedné z nich. Proto jsme navrhli setkání kandidátů , kde se společně našim spoluobčanům představíme a vysvětlíme, proč si myslíme, že právě ta naše cesta bude nejschůdnější. Proto ...

Read more

Naše město

Nebudeme suše přežvykovat to, co se povedlo, co se nepovedlo, kdy, kde, kdo, s kým, proč, jak a za kolik. Budeme myslet. Myslet především na město, ve kterém po dobu svého bytí máme tu čest žít. Budeme myslet a brát ohledy především na ono město, jež, dalo by se říci, že „je naše“, a tudíž si s ním můžeme dělat, co se nám zlíbí. „Naše“, slovo šlechetně sociální, nicméně stejně sobecké jako „moje“. Město je ...

Read more

Za všechno může Lenka

Tedy paní inženýrka Nestřebová, bývalá paní starostka. Když uviděla šanci získat dotaci z programu na podporu “tradice, kvality, zručnosti, nápadů”, uvedla v chod rekonstrukci starých pivovarských sklepů v budově městského úřadu a kina. Když bylo toto hotovo, na podzim roku 2010, přidal svou trošku do mlýna pan Houzim a vybídl nás (Volyni v dolyně) skrze moji osobu, jestli jako výtvarníci nechceme pomoci s ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top