Staronová koalice bude dál řídit chod města

Dne 29. října 2014 proběhlo první zasedání nově zvoleného zastupitelstva.

Prvotní diskuze se týkala toho, zda volba bude tajná či veřejná. Ing.Jirsa navrhl volbu veřejnou, Volyně v dolyně, pan Houzim a Ing. Nový jeho návrh podpořili. Nově vzniklá koalice (ČSSD – Ing. Valhoda, Ing.Náhlíková, pan Kubeš; Sdružení nestraníků – Ing. Červený, RNDr. Homolka, pan Bače; Starostové a nezávislí – MUDr. Chalupa a KSČM – Ing. Volmut) hlasovala proti veřejné volbě. Argument ing Jirsy, že volba bude se změnou procedury přehlednější a může tak předejít problémům s volebním řádem za jistých okolností přinášejícím i protizákonné výsledky, nebyl zastupitelstvem vyslyšen.

Samotná volba pak proběhla následovně:

Jako první přišla na řadu volba starosty. Starostou byl zvolen Ing. Valhoda, kterého podpořilo 10 zastupitelů.

Místostarostou byl zvolen Ing. Červený, který získal 8 hlasů. PhDr. Polanský získal podporu 6 zastupitelů. Jeden odevzdaný hlas byl neplatný.

Do rady města byli zvoleni Ing. Náhlíková a Ing Volmut, oba se ziskem 8 hlasů, RNDr. Homolka pak dostal 10 hlasů.

Ostatní kandidáti získali následující počet hlasů: Mgr. Černá 4, MgA. Černý 5, MUDr. Kovář 5, PhDr. Polanský 1, MUDr. Chalupa 1

Finanční a kontrolní výbor tradičně připadl opozici, tj. Volyně v dolyně. Finanční výbor bude řídit Mgr. Jindřiška Černá a do čela kontrolního výboru opět usedne MgA. Černý.

Po oficiální části následovala diskuze. Jako první promluvil MUDr. Kovář, který se ohradil proti kolujícím informacím a důvodům, proč není možné s VvD spolupracovat. Jak bylo uveřejněno v článku Předvolební vyjednávání, znovu zdůraznil, že přeložka I/4 byla odsouhlasena minulými zastupitelstvy. Pokud se bude prosazovat vyhotovení studie EIA (označení pro proces, jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat), nebudeme ji blokovat.

Dalším problém, který uváděl pan starosta, ale který jsme my od něj nikdy neslyšeli a na který se nás ani nikdy neptal, bylo termické zařízení. Volyně v dolyně v této problematice nikdy nevydala žádné prohlášení ani se v této akci nijak neangažovala. Existuje pouze jediný článek MUDr. Kováře, kde popisuje fungování a zkušenost jiných měst. Nehledě na to, že pan starosta byl majitelem pozemku informován, že záměr zřízení termického zařízení padl. Argument pana starosty, že termická pec je důvodem, proč s námi nespolupracovat, pak postrádá jakoukoliv logiku.

Do diskuse se následně vložila paní Šejnová, jež označila zastupitele VvD za lháře, neboť na předvolebním setkání tvrdili, že nebudou stavět vlastního kandidáta na starostu a podpoří některého ze zvolených za ostatní strany, např. Ing. Valhodu. Jelikož jsme se o spolupráci s Ing. Valhodou snažili, podporu jsme mu na povolebních vyjednáváních vyjádřili 2x, staronový starosta ji svým postojem odmítl. Vzhledem ke složení rady města a okolnostem, které povolební vyjednávání doprovázely (viz článek Předvolební jednání), považujeme náš nynější postoj za jediné možné řešení.

Pan Ing. Červený požádal o zveřejnění dodatku v příštích novinách Volyně v dolyně k článku Za průhlednější soutěžení. Dle jeho názoru poslední věta článku hrubě ovlivnila výsledky voleb. Článek i dodatečným vysvětlením poslední věty si můžete přečíst zde.

Další zastupitelstvo proběhne 10. prosince 2014.

Ještě jednou bychom Vám rádi poděkovali za projevenou podporu a slibujeme Vám, že Vás nadále budeme o všem otevřeně informovat.

 

Starosta: Ing. Valhoda (ČSSD)
Místostarosta: Ing. Červený (Sdružení nestraníků)
Radní: Ing. Náhlíková (ČSSD), RNDr. Homolka (Sdružení nestraníků), Ing. Vomut (KSČM)

Finanční výbor: Mgr. Jindřiška Černá
Kontrolní výbor: MgA. Lukáš Černý

 

Fotografie z prvního zastupitelstva, 29. října 2014

(zobrazeno 473)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top