Povolební vyjednávání

Děkujeme za Vaši podporu a Vaše hlasy ve volbách. Velice si Vaší důvěry vážíme a dále se budeme snažit ze všech sil, aby Volyně žila dál..

Po volbách jsme se pustili do intenzivních jednání o možné koalici s ostatními budoucími zastupiteli s výjimkou KSČM a Ing. Martina Červeného, proti jehož dřívějším neetickým krokům se vyhraňujeme. Vzhledem k množství hlasů pro stávajícího starostu jsme nejdříve jednali se zástupci sociální demokracie a oslovili je s touto nabídkou:

Jako strana, která získala největší počet hlasů v uplynulých volbách jsme nabídli koaliční spolupráci panu Ing. Valhodovi na setkání 14. října 2014.

Důvody jsou zřejmé:

1) Voliči panu Ing. Valhodovi dali nejvíce preferenčních hlasů

2) Podle výsledků voleb se dá soudit, že voliči žádají změnu, nikoliv však v postu starosty, ale v obsazení koalice.

3) Pohledem na výsledky hlasování i na základě osobních doznání některých voličů vyplývá, že ti, kteří kroužkovali Vás, jsou zároveň voliči Volyně v dolyně.

4)  Naše volební programy na příští volební období si zásadně neodporují. Při rozhovorech s Vámi jsme se ujistili, že spolu můžeme učinit mnoho konkrétních kroků ke zlepšení stavu našeho města a že skutečných programových rozporů mezi našimi dvěma stranami je minimum.

Problém našich dřívějších rozporů o podobě přeložky I/4, jimž zdůvodňujete svou zásadní neshodu s VvD, považujeme za zástupný argument. Přeložka byla papírově vyřešena minulými zastupitelstvy a její případná realizace se – i Vaší vinou – odsunula do dob velmi vzdálených.  Domníváme se, že není tím nejaktuálnějším tématem následujících čtyř let. Kroky, které se nyní budou činit, jako je např. posouzení EIA či směny pozemků, nebudeme blokovat.

Výše uvedenou nabídku jsme prodiskutovali i s některými dalšími budoucími zastupiteli.
Zastupitelé Jiří Houzim ze Spravedlivé občanské společnosti i Ing. Stanislav Nový z TOP 09 Vás jako kandidáta na starostu a spolupráci s VvD podporují. Zastupitel Ing. Václav Jirsa za KDU-ČSL je ochoten při takto navržené koalici podpořit Vaši kandidaturu na post starosty.

Nabízíme Vám tedy spolupráci sedmi zastupitelů s Vašimi třemi, a jelikož MUDr. Radek Chalupa vyjádřil podporu Vám osobně, hovoříme tak o koalici o 11 hlasech.

 Férově nabízíme Vám a Vaší straně vedle postu starosty i funkci druhého radního.  Jako nejsilnější strana bychom si vymínili požadavek obsadit funkce dvou dalších členů rady. Poslední místo v radě by měl obsadit některý z našich koaličních partnerů.

Pan starosta Valhoda odmítl naši spolupráci s odůvodněním, že se svými stávajícími koaličními partnery má rozpracované projekty a aby byla zachována kontinuita, trvá na ponechání funkce místostarosty panu Ing. Martina Červenému. Námitky, že pan Červený může dokončit rozdělané projekty jako zastupitel a vznik koalice by se měl řídit přáním voličů a ne setrvačností, nevyslyšel.

Naším dalším krokem byl návrh vlastního kandidáta na starostu, kterým byla Mgr. Jindřiška Černá. Požádali jsme některé budoucí zastupitele o její podporu. Z jednání vyplynulo, že většina zastupitelů podporuje starostu stávajícího. Rozhodli jsme se tedy, že protikandidáta stavět nebudeme.

Po kritické analýze situace jsme, nespokojeni se vzniklou situací, oslovili Ing. Valhodu s druhou nabídkou. V rámci politického kompromisu jsme navrhli, že zachováme podporu jeho kandidaturě, necháme jej, ať si vybere místostarostu dle svých potřeb a představ a za VvD požadujeme 3 místa v radě města. I tento návrh pochopitelně narazil na betonové pilíře přeložky. Tento opětovně předestřený a opětovně námi vyloučený kritický bod je pro Ing. Valhodu nepřekročitelný.

Kostky jsou vrženy.

Respektujeme, že stávající starosta Ing. Václav Valhoda má silnou podporu voličů (absolutní vítěz voleb s nejvíce preferenčními hlasy), ale vzhledem k nově se rýsující koalici nemůžeme jeho kandidaturu na starostu podpořit.

První zastupitelstvo, kde bude zvolen strarosta, místostarosta a rada města proběhne ve středu 29. října 2014 od 17 hodin ve volyňském kinosále. Přijďte se podívat na nové zastupitele a zeptat se na to, co Vás zajímá

(zobrazeno 475)

Comments (2)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top