Statistika diskusních příspěvků aneb koho na zastupitelstvu (ne)uslyšíte

Statistika diskusních příspěvků za poslední dva roky v právě dosluhujícím zastupitelstvu vypovídá mnohé o reálné situaci. Karty jsou vždy rozdány volbami, což znamená, že je vybráno 15 jedinců, většinou "známých tváří" našeho městečka, kteří by měli mít společný zájem o jeho všeobecný rozkvět, a kteří se následně scházejí zhruba 4-6x ročně na zastupitelstvu, kde se projednávají různorodé záležitosti,o nichž ...

Read more

Dotační svět

Fakt, že je dnešní systém získávání finančních prostředků založen na čerpání dotací jsem pochopila již dávno. Prostě to tak je a je třeba se tomu přizpůsobit. S čím jsem se však nesmířila a smířit nehodlám je smysluplnost a hospodárnost projektů, na něž se dotace čerpají. Určitě se obecně realizují projekty potřebné, postavené na reálných základech, ale též projekty zbytečné či předražené. Zvláštní kategori ...

Read more

Tady a teď

Aplikace pomáhá bezplatně obcím i živnostníkům Při mnoha sezeních Volyně v dolyně si klademe otázku, jak funkčně propojit obec s občany a zároveň podpořit místní živnostníky. Něco, co by nebylo finančně náročné, ale zároveň to bylo efektivní. Jako dobrý nápad se jeví aplikace Tady a teď. Jedná se o komunitní aplikaci, která se pokouší vytvářet komunity na bázi tady bydlím či pracuji a zajímá mne to, co se d ...

Read more

Společenská místnost v místním domě s pečovatelskou službou

Pro celkový rozvoj každého města je nesmírně důležitá spokojenost místních obyvatel. Proto přicházíme s nápadem zpříjemnit život lidem, na které se často zapomíná. Konkrétně máme na mysli obyvatele domu s pečovatelskou službou. Naší myšlenkou je vybudovat v prostoru bývalé sušárny v přízemí domu společenskou místnost, ve které by mohlo docházet k setkávání tamních obyvatel a zároveň vytvořit prostor k odpoč ...

Read more

Investice měst a obcí

Investice měst a obcí- jejich přínos pro budoucnost Některé současné investice měst a obcí jsou potřebné a přínosné, avšak mnohé lze shledat ne příliš nutnými a efektivními pro budoucnost. V době ekonomického růstu je potřeba investovat do funkčních soběstačných projektů, které zajistí lepší podmínky ve městě, nové pracovní příležitosti a zlepšení služeb, jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky města. Ubytov ...

Read more

Volyně, kultura a turistický potenciál

Rozvoj turistiky a kultury je všeobecně velkým tématem. Jako občan Volyně, který se profesně pohybuje v turistickém ruchu a kultuře musím konstatovat, že Volyně jako město svého rozměru je v kulturním prostředí „dobrou značkou“. Volyňské muzeum se často uvádí jako příklad muzea na této úrovni. Galerie Na shledanou je unikátním projektem o kterém se v zasvěcených kruzích často hovoří. Volyňská plovárna je zn ...

Read more

Volební program Volyně v dolyně 2018

              1.Rozvoj občanské společnosti · vlídné město pro občany i podnikatele · maximálně otevřené zadávání veřejných zakázek · realizace smysluplných projektů · zahájení aktivní příhraniční spolupráci 2. Rozvoj a podpora kulturního dědictví města Volyně a okolí turistický ruch - skomírající deviza našeho města Budeme podporovat: · aktivity současného vedeni muzea a ...

Read more

Malé ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky práce finančního výboru

Finanční výbor (FV)je jedním z výborů, který podle legislativy našeho státu, musí být zřízen při každém obecním zastupitelstvu. V náplni jeho práce jsou některé povinné úkoly (např. rozpočet města nebo roční závěrečný účet a účetní závěrka) a dále hlídání hospodaření vedení města s veřejnými prostředky. Vzhledem k četnosti jednání (4-6 ročně)lze jen těžko postihnout všechny finanční toky v městském rozpočtu ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top