Za průhlednější soutěžení

Snad každý si už musel všimnout, že je české zpravodajství zaplaveno různými aktualitami o nefunkčních soutěžích při výběrových řízeních. Problémy se týkají všech úrovní veřejné správy. Zatím se ještě nestalo samozřejmostí přerozdělovat finance podle aktuálních a smysluplných potřeb žadatele. Spíše se tak děje podle osobních známostí, stranického klíče nebo protislužeb.

Pokud například starosta malé obce nutně potřebuje sehnat dotaci na vodovod a nemá-li žádné známosti, na dotaci dosáhne jen stěží. Zvlášť tehdy, snaží-li se řídit pouze zákonem a vyhláškami a nikoliv zaběhnutou praxí:

  1. žádost o dotaci nezadá firmě, která je z čerpání dotací živa
  2. cenu rozpočtu nenadsadí, protože se snaží šetřit veřejné peníze
  3. neleští kliky kanceláří politiků a úředníků

Pokud by se choval takto, nemusí s žádostí o dotaci ani chodit na poštu. Jelikož ale nemá malá obec na vybranou a vodovod potřebuje, je její starosta nucen přistoupit na systém – ruka ruku myje: rozpočet na vodovod je nadsazen cca o 30%, z tohoto dílu dostane část specializovaná firma, dále ti, kdo dotaci schválili a nakonec se možná dostane i na někoho místního.

Zkrátka netratí nikdo kromě daňového poplatníka, který si toho však není vědom. Dostáváme se do paradoxního stavu, kdy je spokojená obec, obyvatelé, firma i kraj. Občané sice mohou být spokojení, vždyť mají nový vodovod, neuvědomují si ale celé pozadí. Pokud by veřejné peníze rostly na stromě, bylo by to vskutku ideální. Jelikož se tak neděje, občané na tom ve skutečnosti tratí jako nikdo jiný.

Podobný problém se týká i výběrových řízení. Zakázky se zadávají stále stejným firmám. Jak je tomu ve Volyni, můžete posoudit z grafů pod článkem. Další možností, jak vybrat preferovanou firmu, je zrušit výběrové řízení a vybrat firmu bez soutěže. Například, dle zápisu RM č.16 bylo zrušeno výběrové řízení na technický dozor a zajištění zadavatelské činnosti na stavbu rekonstrukce úpravny vody Nišovice, hlavním důvodem byly vysoké rozdíly v ceně u jednotlivých nabídek.

Dle zápisu RM č.20 byla udělena výjimka z vnitřního předpisu a bez výběrového řízení byla zakázka na výběr zhotovitele akce „Volyně rekonstrukce úpravny Nišovice-zajištění zadavatelské činnosti na stavbu“ přidělena firmě Stavební poradna. Navzdory tomu, že firma Stavební poradna byla ve zrušeném výběrovém řízení mezi dražšími. Citováno ze zápisu Kontrolního výboru 8/2013, dostupného na www.volyne.eu.

 Graf byl vypracován dle údajů uveřejněných v zápisech Rady města Volyně 2010-2014. Zápisy jsou dostupné na www.volyne.eu

Graf byl vypracován dle údajů uveřejněných v zápisech Rady města Volyně 2010-2014. Zápisy jsou dostupné na www.volyne.eu.

K nalezení nejlepší nabídky a mnohdy i nejlepší ceny je dobré si vybírat mezi širokým spektrem uchazečů. Tudíž uveřejňování výzev k přihlášení se do výběrového řízení na internet by mělo být samozřejmostí. Město se zavázalo, že výběrová řízení bude vkládat na portál www.vhodne-uverejneni.cz. Během posledních čtyřech let sem bylo vloženo pouze 27 výběrových řízení. Z toho 21 bylo zrušeno.(*)

To je první a nejjednodušší věc, která se dá zlepšit v příštím volebním období.

Mgr. Jana Křišťanová

(*) Oprava

Po dnešním setkání s panem Ratajem, který má na městském úřadě ve Volyni na starosti administraci výběrových řízení, uvádím následující opravu s vysvětlením:Poslední větou je myšleno, že výběrová řízení byly zrušeny na stránkách www.vhodne-uverejneni.cz, nikoliv v reálu. Některá výběrová řízení, byť zařazená do položky “zrušeno”, proběhla standardně. Jelikož však byla chybně zařazena, lze těžko rozlišit výběrová řízení zrušená a proběhlá. Z informací na stránkách nevyplývá, zda bylo výběrové řízení zrušeno fakticky před termínem nebo bylo mezi zrušené položky pouze mylně zařazeno. Za nejasnosti se omlouváme.

(zobrazeno 264)

Comments (1)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top