Program Volyně v dolyně

Volyně v dolyně

Možná jste si všimli, že se náš program příliš neliší od toho, se kterým jsme před čtyřmi lety žádali o Vaši důvěru. Máte pravdu. Je to prosté. Pokračujeme v započaté práci, neopouštíme nedokončené projekty a hlavně – stojíme si za svým.

Nepsali jsme tehdy program na jedno volební období. Vytyčili jsme si cíl, za kterým jdeme dál. Z opozice to holt trvá dýl. Tak jestli chcete, aby se to pohlo, přijďte k volbám, Volyně v Dolyně Vás potřebuje.

1. Rozvoj občanské společnosti

Chceme, aby se do života ve městě intenzivněji zapojovali občané, občanská sdružení a zájmové spolky, neboť právě oni mohou přinést nové pohledy a nápady pro rozvoj města.

Budeme usilovat o:

 • město jako aktivního prostředníka v komunikaci
 • maximálně otevřené a přehledné zadávání veřejných zakázek

2. Rozvoj a podpora kulturního dědictví města Volyně a okolí spojené s turistikou

V podpoře kulturního dědictví a rozvoji turistiky shledáváme velice silný potenciál města Volyně a okolí. Malebné historické jádro města, okolní dominanty, jedinečné umístění a okolní pošumavská krajina jsou ideální kombinací pro turistiku. Je proto nutné rozvíjet a zvelebovat kulturní statky a zvyšovat jejich vazbu na turistický ruch, který může nemalou měrou přispět k budoucímu rozvoji města.

Budeme podporovat:

 • aktivity současného vedeni muzea a celé Volyňské kultury
 • fungování koupaliště jako multifunkčního prostoru
 • dobudování sítě cyklostezek, vytvoření cyklopruhu v jednosměrných ulicích Nišovská a Zámecká s obousměrným provozem cyklistů, který by mohly používat pro větší bezpečnost i kočárky
 • další rozšiřování informačního systému ve městě i v obcích

3. Důraz na smysluplný, logický a kvalitní urbanistický růst města Volyně a okolí

Zasadíme se o:

 • pečlivou a koncepční ochranu objektů a prostorů městské památkové zónyi dalších cenných staveb ve městě
 • pomoc občanům při získávání finanční podpory pro údržbu a renovaci památkově chráněných soukromých objektů

4. Podpora ekologických projektů a aktivit v rámci města a okolí

Jednoznačně budeme podporovat ekologické aktivity a ochranu životního prostředí ve městě a okolí. Krásná pošumavská krajina je jedním z nejcennějších pokladů města Volyně a její potenciál nesmí byt zmařen.Také městská zeleň potřebuje ochranu a obnovu.

Zasadíme se o:

 • rekultivaci okolí městského hřbitova se zaměřením na vybudování lesoparku
 • zajištění koše na třídění odpadu ve městě, zajištění nádobna bioodpad u bytových domů a motivování občanů k třídění

5. Podpora živé kultury a sportu

Pořádání tradičních i nových kulturních a sportovních akcí, s nimiž máme bohaté zkušenosti.

6. Občanská vybavenost

Ne všechna města se mohou chlubit takovou občanskou vybaveností, jaká je ve Volyni.  Proto je její udržitelnost, obnova, ale i rozšíření jednou z  našich priorit.

Zasadíme se o:

 • získaní maximální podpory z kraje, ministerstev a Evropské unie podle aktuálně vypsaných grantových programů a dotací
 • vytvoření nové vlakové zastávky v Černěticích
 • opravu návsi v Račí

7. Podpora podnikání a drobných živnostníků

Program ke stažení: letak-web

 

 

(zobrazeno 498)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top