Výstava Jaromíra Novotného

Výstava Jaromíra Novotného

Výstava potrvá do 31. března 2014

Prostor Galerie Na shledanou lze shlédnout zvnějšku v otvírací době hřbitova, zevnitř po domluvě na tel. čísle 383 372 481

K letmému vysvětlení díla Jaromíra Novotného (1974) by mohly napomoci tři historky. Při cestě od brány hřbitova ke Galerii Na shledanou pro mě Jaromír připravil komentovanou prohlídku po náhrobcích. Zatímco se většinou zastavujeme u jmen zemřelých nebo se bavíme lidovou tvořivostí pozůstalých, upozorňuje mě JN na odvrácené strany. Ty jsou sestavené z jednotlivých kamenů a z rubu vyznívá jejich sklad, proporce, švy a také výrazný povrch, který je výtvarně daleko zábavnější než lícové strany hrobů. Druhá historka je Jaromírovým popisem práce zahraničního umělce Wadea Guytona. Tiskne své obrazy (většinou jednoduché čtverce malované v textovém editoru Word) na plátno na staré a velké kopírce Canon. Vloží plátno do stroje, uvaří si kafe, kouří a kouká jak to jede. Stejně jako zadní strany náhrobků jsou i plátna W.G. plochy vzniklé částečně náhodou, ale jejich původ je založen na reprodukovatelnosti či opakování schématu a nikoliv na originálu, který byl typický pro sebedefinici moderního umělce. Přesto je vystavuje jako originály. Čímž se dostávám ke třetí historce, která je spíš jen životopisnou informací. Jaromír Novotný se před studiem na Akademii výtvarných umění vyučil tiskařem. Zabýval se tím, jak mechanicky prostřednictvím strojů a čtyř základních barev vytvářet povrchy z obrazů a ze slov a přenášet je na plochu papíru.

Na výstavě Jaromír Novotný #11 v Galerii Na shledanou na část skleněné fasády autor nanesl tenkou vrstvu černé ofsetové barvy, na protější prosklenou stěnu druhou vrstvu, tentokrát magentu. Na jedné zdi je struktura vytvořená z několika desítek papírů formátu A4. Na papírech jsou různě velké obdelníky nanesené válečkem a různě sytou černou barvou nasycené obdelníky. Na protější zdi vytapetoval plochu černého čtverce. Doporučuji výstavu prohlížet pozorně i zvnějšku, pak se dočkáte překvapení.

Jan Freiberg

Směřování Galerie Na shledanou vychází z přesvědčení, že galerie mají prostřednictvím výtvarného umění reagovat na otázky vycházející z daného místa nebo dobové situace. Koncepce výstavního programu je prostá. Přivézt do Volyně výrazné umělce, v první fázi malíře, později autory pracující s prostorem a kontextem, kteří se ve své předcházející tvorbě věnovali tématům spojených se smrtí, dobou normalizace a architekturou. Případně ty, kteří prokazují schopnost reagovat na nové situace a ochotu komunikovat s novým prostředím. Cílem galerie je zpřístupnit současné umění, aby mohlo být vnímáno jako součást veřejného života a veřejného prostoru na malém městě.

Výstavy v Galerii Na shledanou vznikají při rezidenčních pobytech. Vybraní umělci v průběhu několikadenního pobytu vytvoří pro konkrétní prostor specifické dílo, které se před příchodem dalšího autora zabílí. Městské muzeum ve Volyni vytváří pro umělce i galerii Na shledanou vlastivědné a kulturní zázemí a Galerie Na shledanou doplňuje převážně regionální program muzea o republikový kontext. Doprovodné akce sledují výstavní program, témata opět reagují na místní situaci: funerální architektura, funerální užité i výtvarné umění, normalizační architektura. Dobře prosvětlený prostor lze shlédnout zvenku v otvírací době hřbitova, klíče od galerie je možné si půjčit v Městském muzeu ve Volyni nebo v Informačním centru na náměstí. Domluva o vstupu možná také na tel. čísle 383 372 481. Smuteční síň byla dokončena v roce 1989, ale do provozu nikdy uvedena nebyla. Nachází se v areálu hřbitova, na hraně kopce Malsička.

 

(zobrazeno 114)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top