8. řádné zasedání Zastupitelstva města Volyně 22. února 2012

Jak Vás Volyně v dolyně již informovala, zítra se na Zastupitelstvu města Volyně mimo jiné rozhodne, zda bude zbourána panská stodola. Koalice, která má většinu je pro zbourání, aby se na jejím místě vytvořily (2-3) stavební pozemky. Ať je Váš názor jakýkoliv, přijďte a diskutujte!

stodola z ulice – přestavba – přestavba – bytový dům

http://www.volynevdolyne.cz/2012/02/17/panska-stodola-priklady-mozneho-vyuziti/

http://www.volynevdolyne.cz/2012/02/07/jak-se-boura-u-nas-ve-volyni-aneb-neco-malo-k-historii-volynskeho-proboststvi-a-tzv-panskeho-dvora/

Program 8. zasedání Zastupitelstva města Volyně
středa 22.2. 2012

Začátek v 17 hodin

1. Zahájení, schálení programu jednání, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2011 a č.1 na rok 2012
3. Výše členských příspěvků do Svazu obcí šumavského Podlesí
4. Financování podporovaných bytů v č.p. 119 ve Volyni
5. Změna č.2 územního plánu centrální zóny Volyně
6. Odstranění stodoly na pozemku parc.č.55 v k.ú. Volyně
7. Návrh Rady města Volyně na rozdělení finančních příspěvků na činnost a opravy spolkům a občanským sdružením z rozpočtu města
8. Dodatek č.2 ke Zřizovací listině Technických služeb města Volyně

(celé znění programu naleznete na www.volyne.eu)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top