Střídání ve volyňském zastupitelstvu

Se začátkem nového roku 2016 jsem se z ryze osobních důvodů vzdal členství ve volyňském městském zastupitelstvu. (Stěhuji se za prací.) A nejen mne může těšit, že mne střídá Mgr. Jana Křišťanová, osoba v mnohém povolanější.

Na závěr si neodpustím kratičké zamyšlení. Neskrývám lítost nad současným stavem klesající účasti veřejnosti na zasedání zastupitelstev. Za viníka tohoto nezájmu (ze své roční členské zkušenosti soudě) si troufnu označit mnohdy nesmyslné procedury, které ani zdaleka neodpovídají potřebám občanů: Když se před téměř sto sedmdesáti lety ve Volyni ustavila první víceméně svobodná samospráva, věděli všichni, že si svému městu budou od nynějška vládnout sami, zatím však příliš netušili, jak se s novou svobodou formálně popasovat. Nyní řešíme opačný problém. Zdědili jsme složité rozhodovací mechanismy a nevíme už vlastně, k čemu to všechno. Vědomí sdílené samosprávy tady spontánně neexistuje, místo toho se zastupitelstvo topí ve změti funkcionářských formalizmů.

Je otázkou, má-li volyňský zastupitel nebo zastupitelstvo jako celek sílu tento bezmála celospolečenský trend zvrátit, řešení bychom měli jít alespoň naproti: Dnešní volyňské zastupitelstvo (jako nejvyšší orgán samosprávy) se z vlastní vůle ochudilo o některé důležité pravomoci a agendy – část pravomocí (v záležitostech hospodaření, viz Pravidla pro sestavování, schvalování a úpravy rozpočtu města Volyně) převedlo na městskou radu, jinou část delegovalo na tzv. majetkovou komisi. Tato je tvořena všemi zastupiteli, na rozdíl od zastupitelstva však není veřejná – vznikla vlastně jen proto, aby následné zasedání zastupitelstva proběhlo hladce. Hladce, bohužel ale mimo logiku demokratické procedury. – Začít bychom mohli nápravou těchto dvou pochybení, které se s naším městem táhnou dlouhé roky.

Veselou mysl v nadcházejícím roce přeje

PhDr. Zdeněk Polanský

(zobrazeno 391)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top