Očima Jindřišky

Relativně mladí, relativně vzdělaní a inteligentní, slušní a také aktivní nejen v období předvolební líbivosti. Tak vidím skupinu mladých lidí fungujících v našem městečku pod pro mnohé pobuřujícím názvem VVD – Volyně v dolyně (ano, mnozí, a nejen jazykozpytci, nedokážou to recesistické y, které graficky skvěle zapadá do jejich loga, strávit; bohužel forma stále často vítězí nad obsahem…)

Parta lidí různých zájmů, od sportu přes umění a historii až k věcem ryze praktickým jako je ekonomika či management obohacující volyňskou scénu již 7 let o akce nejrůznějšího zaměření v podobě koncertů, sportovních klání, oblíbených šperkařských či řemeslných workshopů, práce s dětmi a mládeží, ochrany památek…

Jimi prosazovanou myšlenku zapojení i ostatních lidí do rozhodování o závažných i méně důležitých věcech týkajících se okolí a mnohdy i osobních příběhů, tak zvanou občanskou společnost, považuji za velmi pozitivní přínos do jakékoliv činnosti, do regionální politiky pak zvláště. Pro starší generace vychované v dobách totalitních nemá tento pojem žádný mimořádný obsah, pro mladé lidi je však nedílnou součástí jejich životů.

Sami si chtějí minimálně spolurozhodovat o mnoha věcech. Líbí se mi, že fungování VVD je založeno především na vzájemné komunikaci, diskuzi s patřičnými odborníky na různé problematiky a rozhodně ne na politicko-podnikatelských vztazích několika málo jedinců. Jejich snahou je konstruktivním dialogem dospět k všeobecně přijatelným výsledkům.

Jejich politické ambice byly víceméně vyprovokovány před minulými volbami jakousi arogancí tehdejší politické kultury a nechutí naslouchat názoru obyčejných občanů. Dá se říci, že v minulých volbách získáním dvou mandátů uspěli. Nicméně být uplynulé čtyři roky v opozici bez sebemenší naděje na prosazení sebelepších nápadů není jistě nic záviděníhodného.

Pocity marnosti a zbytečně vynaložené energie snad občas vyvážil dobrý pocit, že se podařilo na různá pochybení alespoň poukázat. Naštěstí neztratili chuť a jdou do toho znova, o něco straší a snad i moudřejší a zkušenější…

Zájem mladých lidí podílet se na běhu událostí právě ve Volyni je rozhodně přínosem, zvláště s přihlédnutím k tomu, že zde zakládají rodiny a chtějí zde vychovávat svoje děti… Moje přítomnost na kandidátní listině tohoto seskupení je podporou pro mne pozitivního přínosu pro město.

Mgr. Jindřiška Černá

(zobrazeno 210)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top