Volyně na starých pohlednicích – Slavnostní uvedení do prodeje

Tento pátek 3.10. se koná křest knihy Zdeňka Polanského a Miroslava Neumitky Volyně na starých pohlednicích – Proměny města na prahu moderní doby. Jedná se o první z celkových dvou dílů edice vybraných volyňských historických pohlednic, který se snaží předložit komplexní obraz města a jeho vývoje od konce 19. do poloviny 20. století. Prostředkem a metodou tohoto pokusu o celistvý pohled na město v přelomové historické etapě jsou kromě představení sbírky pohlednic některé z výsledků soudobého historiografického bádání.
Volyně na starých pohlednicích

Textová část se zabývá dějinami Volyně, jejím stavebním a populačním vývojem, v náznaku srovnání s obdobnými českými sídly hledá její význam a pozici v systému školství a politické i komunální správy. Vedle zmíněného souboru dílčích témat, jež by přesto měly pomoci vytvořit o našem městě ucelenou představu, obsahuje textová část též seznámení s nakladateli pohlednic a fotografy, kteří ve Volyni v této době působili.

Na souvislé texty navazuje obrazová část, jež je členěna podle podobného systému, jaký je zvolen v předcházejících kapitolách. Pozornost se obrací postupně na jednotlivé části města. Ty jsou sledovány tak, jak se proměňovaly v prvních desetiletích moderní doby. K vyobrazeným pohlednicím jsou navíc připojeny krátké texty, jež umožňují seznámit se s historií mnoha měšťanských domů, budov škol nebo sakrálních objektů. Čtenář si tak může všímat, jak se v popisované historické etapě město změnilo, a blížit se pochopení převratnosti těch pohlednicemi zachycených dekád, jež převedly starou Volyni do nové doby a navždy tím změnily její tvář.

Na křest spojený s rautem Vás srdečně zvou autoři Miroslav Neumitka a Zdeněk Polanský
(zobrazeno 277)

Comments (1)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top