Knihovna Volyně: Březen měsíc čtenářů

Volyňská knihovna je po celý rok, prázdniny nevyjímaje, připravena poskytovat vám své služby. Březen však je tradičně ze všech měsíců roku nejčtenářštější, nejknížkovatější, nejknihovnovatější.

V posledních desetiletích zaznamenal mnohá přízviska – nejprve byl od roku 1955 měsícem KNIHY, ty pak byly vystřídány INTERNETEM. Projekt Březen – měsíc internetu dovršil v roce 2008 po 11 úspěšných ročnících svoji historickou úlohu., a tak se Svaz knihovníků a informačních pracovníků, organizátor těchto akcí, vrátil zpět – nikoli však ke knihám, nýbrž ke ČTENÁŘŮM. Neboť co jsou knihy a knihovny bez nich, bez náruživých hltačů příběhů, údajů, návodů, úvah, básní, analýz, obrazů, rad…. jen pro ně spisovatelé spisují, ilustrátoři ilustrují, překladatelé překládají, nakladatelé vydávají, tiskárny tisknou, distributoři distribuují, knihkupci prodávají, jen pro ně, pro ČTENÁŘE, existují knihovny.

březen měsíc čtenářů

Volyňská knihovna v březnu tradičně přivítá návštěvy všech tříd mateřské a základní školy, dětí z dětského domova. A tématem všech setkání budou samozřejmě zase knihy. I letos proběhne pasování prvňáčků na čtenáře, tentokrát za výraznější účasti zdejší školy. Více se o něm dočtete v příštím vydání Zpravodaje.

Také v oddělení pro dospělé čtenáře bude připraveno několik březnových nabídek:
– v anketě „Knížka pro radost“ se budete moci podělit s ostatními o svůj čtenářský zážitek – která kniha vám v nedávné době udělala radost.
– přivedete-li do knihovny někoho ze své rodiny či přátel, aby se také on stal čtenářem, prodloužíme vám zdarma vaši registraci o půl roku. Ne každý totiž ví, že být uživatelem volyňské knihovny je jednoduché, příjemné, ne každý si dovede představit, že v našem knihovním fondu jsou knihy všech žánrů, ze všech vědních oborů, knihy cizojazyčné, časopisy, o nichž třeba nemá ani tušení, že není dne, kdy nepřibude nová kniha..
– i letos nabízíme jedno- až dvouhodinový kurz internetu pro seniory. Je samozřejmě zdarma. Záleží jen na vás, na jakém termínu se s námi dohodnete.
– po celý rok instalujeme v obou odděleních knižní výstavy. V březnu to kromě jiných bude doprovodná výstava k cestovatelskému festivalu Volyňský rozcestník.

březen měsíc čtenářů

Řada knihoven v Česku vyhlašuje svého „nejlepšího čtenáře“. Kritériem je počet vypůjčených knih v předchozím roce. Naše knihovna se však v této kampani nepřidává – být dobrým, nejlepším čtenářem totiž podle nás neznamená kvantitu, ale kvalitu. A podle tohoto měřítka jsou pro nás, volyňské knihovnice, všichni čtenáři volyňské knihovny TI NEJLEPŠÍ!

Městská knihovna vyhlašuje na závěr března – měsíce čtenářů UPOMÍNKOVOU AMNESTII. Čtenářům bude prominut poplatek za upomínku v jakékoli výši, pokud vrátí knihy v pořádku. Od pondělí 24. března do pondělí 31. března tak mají čtenáři, kteří překročili stanovenou výpůjční lhůtu, jedinečnou příležitost vyrovnat své závazky vůči knihovně BEZ POPLATKŮ.

Na závěr několik důležitých údajů: roční registrace v oddělení pro dospělé čtenáře je 100,- Kč; studenti, důchodci, nezaměstnaní, rodiče na rodičovské dovolené platí 60,- Kč. V dětském oddělení je roční poplatek 40,- Kč.

Na webových stránkách www.knihovna.kultura-volyne.cz najdete všechny další informace, včetně on-line katalogu (knihy si zde můžete sami rezervovat). Dětská knihovna má své vlastní stránky: http://www.sovicka.freepage.cz i mailovou adresu: knihovnaVolyne@seznam.cz.

Veřejný internet a kopírka jsou neodmyslitelnou součástí služeb knihovny.

S knihovnou můžete komunikovat také telefonicky – 380 120 335, nebo mailem – knihovna@mu.volyne.cz.

březen měsíc čtenářů

Článek dostupný zde

 

 

 

(zobrazeno 134)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top