Komentář k 20. Zastupitelstvu města Volyně

Dvacáté zastupitelstvo města Volyně proběhlo 26. 2., projednávalo se celkem dvacet bodů. K nejdůležitějším patřilo přidělení finančních příspěvků na činnost a investice zájmovým a sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města. Peníze byly rozděleny následovně:

 • Sokol Volyně 176 000,-
 • Slavoj Volyně 176 000,-
 • Český svaz žen 0,-
 • Sdružení zdravotně postižených 10 000,-
 • Junák 38 000,-
 • SDH-hasiči 15 000,-
 • ČSCH-chovatelé 5 000,-
 • MS-Háj-myslivci 15 000,-
 • ČSZ-Hradčany 6 000,-
 • Český svaz včelařů 2 000,-
 • Tenis klub Volyně 30 000,-
 • ZKO-kynologové 2 000,-
 • PIKI-divadelní spolek 5 000,-

V rezervě je ponecháno 20 000,-, o které mohou spolky žádat na jednotlivé akce.

Nejvíce diskutovaným bodem byla Realizace projektu „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu ulice Na Vyhlídce”. Odhlasováno bylo podání žádosti o podporu do ROP NUTS II Jihozápad s celkovými výdaji ve výši 6  118 895,-Kč. Kdy je z ROPu financováno 85% a spoluúčast města Volyně by byla 15% nákladů.  Žádost o grant je zadána externí firmě a vyjde město na 60 000,-Kč. V důvodové zprávě je uvedeno, že projekt bude řešit parkovací místa, plochy pro nádoby na komunální a tříděný odpad a rozhledové podmínky v křižovatkách.


Pan starosta Valhoda a pan místostarosta Červený uvedli, že projekt je teprve rozpracován. Uvažuje se o zrušení chodníku na jedné straně ulice a vybudování parkovacích míst na straně druhé.  Zvažuje se také vybudování sjezdu na ulici Hřbitovní a s tím vybudování nové kanalizace a vodovodu.  Proti nápadu zprůjezdnění ulice Na Vyhlíce a zrušení chodníku  se ohradili někteří občané. Z tohoto důvodu starosta navrhl, že se celý projekt veřejně projedná a jeho finální podoba bude představena v sobotu 22. března 2013 od 10 hodin v kinosále ve Volyni.

Dále také byla schválena realizace projektu „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu ulice Hřbitovní a Karla Čapka”. Oba schválené projekty jsou v návaznosti na projekt Modernizace a zlepšení bezpečnosti silničního provozu ul. Pod Malsičkou ve výši 6.200.000,00 Kč.

Jste pro realizace projektu „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu ulice Na Vyhlídce”?

Nahrávání ... Nahrávání …

 

(zobrazeno 187)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top