Prezentace workshopů Oživme si Strakonice

16. listopadu, od 18 hodin,

Strakonice, Moira, Kochana z Prachové

Představení cyklu architektonických workshopů pro veřejnost s Oživme si Strakonice.
Proběhne v pátek 16. listopadu v 18.00 v prostorách Moiry nad kavárnou. Nadcházející workshopy představí osobně jejich lektoři: Architekt Dušan Řezáč, profesor dějin umění Hynek Látal, novinář Václav Koblenc, reportér a video umělec Roman Štětina a kurátor umění Jiří Ptáček. Možná dorazí i archivář Karel Skalický. Svou neúčast omlouvá architekt Petr Lešek.

Program:

18.00 – 18.30 Představení Oživme si Strakonice18.30 – 19.00 Představení cyklu workshopů19.00 – 19.30 Diskuse, dotazy

19.30 – 20.00 Prohlídka zrekonstruovaných prostor bývalého Fezka

Za Oživme si Strakonice srdečně zvou Aneta Brejchová, Kateřina Majerová, Soňa Nováková a Jan Freiberg.

Jen o jediné prosíme – přineste si sebou přezuvky:)

Struktura workshopůStruktura a sled workshopů mají formu stromu. Jeho kořeny tvoří vybrané významné stavby města Strakonic. Základem je johanitská komenda na hradě, jedna z výjímečných středoevropských památek středověkého umění a historické srdce města. Jak v jednadvacátém století vnímat umění staré osm set let? Je to jiný vesmír nebo živá součást naší kultury? Jak se starat o takový klenot? Workshop v komendě povede historik umění Hynek Látal.

Komplex bývalých textilních závodů je svázaný s novodobou historií Strakonic a významně utváří jeho současnou podobu. S architektem Dušanem Řezáčem vymyslíte a navrhnete novou podobu a náplň funkcionalistické budovy Fezka Na Dubovci.

Workshop vedoucího Městského muzea ve Volyni Karla Skalického provede účastníky technikami i tajemstvím práce archiváře a bude vztažený k textilkám a komendě. Ǔčastníci vytvoří vědomostní základnu pro další workshopy.

Workshop novináře Václava Koblence. Jak si shánět informace o aktuálním stavu staveb, jak a koho se ptát a jak si vytvářet kvalitní zdroje informací. Najdeme ve Strakonicích kauzu spojenou s architekturou, na kterou by stálo zato si posvítit?

Jak tvořit video a audio záznamy a jak je stříhat do pevné podoby, jak dosáhnout minimálními prostředky maximálního efektu. Jak správně rozhlasově modulovat hlas vás naučí Roman Štětina, jemný reportér a umělec, který je milý a vlídný jako Marek Eben.

Kurátor současného umění Jiří Ptáček vás seznámí s tím, co znamená intervence do veřejného prostoru a jestli je lepší, když na náměstí stojí socha nebo živý člověk. Budete si hrát ve městě, ptát se po jeho historii a vytvářet situace, které se mohly stát anebo se teprve stanou.

Veřejná architektonická soutěž jako vážná hra: Spolu s architektem a členem České komory architektů Petrem Leškem si ukážeme k čemu je dobrá veřejná architektonická soutěž a proč by ji města měla zadávat. Ve Strakonicích najdeme společně důvod pro novou stavbu nebo území které je vhodné architektonicky řešit. Rozdělíme se na skupiny, jedni budou zadavatelé, druzí architekti. První vytvoří jasné zadání, druzí v průběhu několika týdnů vytvoří návrh. Proběhne zasedání komise, vystavíme návrhy, bude přizvaná veřejnost.

Korunou bude veselý večírek s projekcí filmů z celého workshopu a kulatý stůl nad tématy, která několikaměsíční cyklus akcí ve Strakonicích ukáže. Každý workshop potrvá den a den s cca dvoutýdenní mezerou mezi nimi určenou na práci a vstřebávání informací.


Co je to workshop?

Tématický kurs, ve kterém se účastníci aktivně zapojí a cosi vytvoří pod dohledem a ve spolupráci s lektorem. Příkladem může být workshop vaření. Svíčkovou lektor jen okoření, knedlíků se nedotkne a nechá účastníky, aby vymysleli dezert.

Kdo jsme?

Oživme si Strakonice je volné uskupení lidí se zájmem o architekturu, výtvarné umění a rozvoj občanské společnosti ve městě Strakonice. Začneme se věnovat architektonické podobě města, zásadnímu prostředí, které zvnějšku spoluvytváří naše životy. Chceme probudit vztah občanů o hodnotnou architekturu města Strakonic a současně vzbudit jejich zájem o současnou a budoucí architektonickou podobu města. Domníváme se, že kvalitní kultura a umění dávají lidem větší možnost svobodného uvažování a rozhodování.

Co budeme pořádat?

První akcí je cyklus podzimních a zimních workshopů o architektuře a veřejném prostoru, podpořený z grantu nadace O2. Workshopy jsou určené pro mladé i zralé, kteří si v jejich průběhu budou moci vytvořit těsnější vztah k městu, jeho dějinám a architektuře a zároveň rozšířit síť mezilidských vztahů, neboť souběžným tématem workshopů je spolupráce. Workshopy začnou koncem listopadu a skončí na jaře veřejným představením krátkých filmů vzniklých v jejich průběhu o vybraných strakonických domech a veřejných prostorech.

Co proběhlo?

Projekt jsme prezentovali ve stánku o Václavské pouti 29. a 30. září 2012 a při komentované prohlídce Dušana Řezáče strakonickými textilkami. Rozdali jsme na 350 letáčků. Spolu s Artwall Strakonice jsme iniciovali vznik pocitových map města, které obyvatelé Strakonic vyplňovali během pouti a budou moci pokračovat během workshopů. 8. října jsme uskutečnili první z chystaných prezentací, tentokrát ve funkcionalistické budově textilky Na Dubovci, na kterou jsme upozorňovali na letácích rozdávaných na pouti. Na padesát diváků shlédlo videorozhovory s občany na téma architekura ve Strakonicích natočené Anetou Brejchovou a vyslechlo informace o koncepci projektu od Jana Freiberga a Soni Novákové. Z následné diskuse vyplynula řada podnětů.

Oživme si Strakonice

www.ozivmesistrakonice.cz

ozivmesistrakonice@gmail.com

Osoby a obsazení
Iniciátory celé akce jsou studentky dějin umění Soňa Nováková a Aneta Brejchová, Kateřina Majerová, studentka gendrových studií a Jan Freiberg, kurátor Galerie Na shledanou, recenzent výtvarného umění a fotograf. Mezi spolupracovníky a rádce počítáme Martina Lešáka, studenta dějin umění, Petru Lacinovou, umělkyni a učitelku ze strakonické ZUŠ, Michala Brodce, Kateřinu Hadravovou a Michaelu Vadlejchovou.
Přidejte se k nám, máte-li chuť.

Kontakty

Sponzoři, dárci a spolupracovníci: Aneta Brejchová 723712409

Koordinace lektorů a účastníků workshopů: Soňa Nováková 728713992

Koordinace lektorů a účastníků workshopů: Kateřina Majerová 606190025

Provozní záležitosti a záznam: Martin Lešák 724212202

Média, partneři: Jan Freiberg 775052013

Spolupráce a mediální spolupráce, parnteři a donátoři:

Artwall Strakonice, Artmap, Galerie Na shledanou, Šmidingerova knihovna Strakonice, ZuŠ Strakonice, Fezkotex, Moira, Gymnázium Strakonice

 

(zobrazeno 141)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top