Jaroslav Dušek “Souladění” v jižních čechách

O projektu SOULADĚNÍ 2012
země, oheň, voda, vzduch – tanec, sdílení, zpěv a dech

V rámci své činnosti připravilo o.s. Terra Mítica projekt „Souladění 2012“. Nosným tématem je soulad člověka se sebou samým i se svým okolím. Prostředníkem jsou živly, jejich harmonie ve světě vnějším i vnitřním, které se pak odráží ve zdraví (fyzickém, psychickém i mentálním), v dobrých mezilidských vztazích a v našem vztahu k životnímu prostředí.

K harmonizaci živlů v nás i kolem nás sdružení doporučuje aktivity jako zpěv, tanec, hru na dechové nástroje či komunikaci a sdílení. Letos jde o Soulad Dění na několika místech v Jihočeském kraji (Dobrkovický mlýn, zámek Kratochvíle, Krušlovský včelín, Vidov a zámek Blatná). Na každém místě je v souvislosti s jeho povahou vyzdvižen význam jednoho živlu v životě, a s ním spojené aktivity: voda – zpěv, oheň – sdílení, vzduch – dech, země – tanec.

Projekt putuje od 27.7. do 11.8.2012 a provází jej loutkové divadlo pro děti na téma živly a vztah k životnímu prostředí, tématický doprovodný program a promítání, cykloelektrárna a tvořivé dílny. Soul (angl. duši) ladí Jaroslav Dušek a jeho divadelní představení Čtyři dohody a Pátá dohoda. Členové sdružení a jejich přátelé na toto divadlo přizvali děti z dětských domovů a občany, kteří mají zkušenost s duševní nemocí.

4.8. a 5.8. v krušlovském včelíně:

V sobotu 4.8.- dílna hry na didgeridoo, koncert, souladění-dohoda čtvrtá, promítání Královna Slunce- co nám říkají včely.

V neděli 5.8.- dílna hry na didgeridoo, odpolední program pro děti, koncert Ondřeje Smeykala a souladění-dohoda pátá.

Doprovodný program, není-li uvedeno jinak, je přístupný všem, vstupné je dobrovolné: přednášky a besedy, promítání, tance univerzálního míru, hlasohrátky. Na některé tvořivé dílny je nutné se předem přihlásit (workshop hry na didgeridoo pod vedením Ondřeje Smeykala, rezonanční terapie manželů Marešových). Pro děti je na některých místech připravena pohádka, malování společného obrazu, keramická dílnička, vycházky do krajiny, tance, hra na píšťaly z bezu. Doprovodný program je z části financován programem Mládež v akci. Projekt je realizován ve spolupráci s místními spolky.

V závěru letních aktivit projektu, v souvislosti s vyjitím českého filmu Rok konopí, se uskuteční ve Vidově u Českých Budějovic odpolední beseda s Jaroslavem Duškem, Pjérem la Šé’Zem, Janem Hrnčířem a Hankou Gabrielovou: „Technické konopí jako všestranně využitelná rostlina“. Vstupné bude věnováno o.s. Zeměloď na stavbu první zemělodi (earthship) v ČR.

Tyto „zemělodi“ je možné prohlédnout si od 11.8.2012 na zámku Blatná. Jaroslav Dušek zde uvede výstavu práce „architekta odpadů“ Michaela Reynoldse. Informace o jednotlivých doprovodných akcích jsou na adrese: www.terramitica.cz.

(zobrazeno 339)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top