Festival Jeden svět – film HLAD, ve středu 11. ledna v kině ve Volyni

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, konaný pod záštitou již zesnulého Václava Havla a pořádný společností Člověk v tísni, je v současnosti největším lidskoprávním filmovým festivalem na světě.

Díky programu Promítej i ty! se budou i ve Volyni promítat zcela zdarma skvělé dokumenty uvedené na tomto festivalu. Filmy Jednoho světa přinášejí komplexní informace týkající se celého spektra lidskoprávních, zahraničněpolitických a společenských témat. Cílemaktivit Jednoho světa je povzbuzovat ve svých divácích pocit spoluzodpovědnosti za chod společnosti s podporovat v nich občanský aktivismus. V rámci festivalu je udělována dosud jediná česká mezinárodní lidskoprávní cena Homo Homini.

Ve středu 11. ledna od 18 hodin bude ve volyňském kině promítán první film HLAD .

HLAD
Marcus Vetter, Karin Steinberger / Německo / 2009 / 90

Geneticky modifikované plodiny, technologický pokrok, globální oteplování a poptávka po surovinách. Svět počátku 21. století se dramaticky mění, a to tak, aby vyhovoval především potřebám bohatých. S touto změnou se v chudých zemích nadále zhoršuje už tak bídná životní úroveň. Zatímco v USA je největším problémem společnosti obezita, o pár tisíc kilometrů dál na jih, na Haiti, jsou lidé tak chudí, že musí prodávat vlastní děti do otroctví a k obědu jedí koláče z bláta. Ještě dále, v Brazílii, pokračují nenasytné dřevařské společnosti za přihlížení zkorumpovaných politiků v kácení amazonských pralesů a přispívají tak ke klimatické změně.

V jejím důsledku dochází k častějším smrtícím obdobím sucha v subsaharské Africe. Masajům v Keni tak bez dešťové vody zbývá jenom žízeň a hladovění.

V Indii zase tisíce farmářů uvěřily krásným snům o geneticky modifikované rýži a vrhli se do propagovaného experimentu. Jenže když nezaprší, nesklidí ani to, co měli dříve. Kdo nemůže splácet dluhy, volí raději sebevraždu.

Film Hlad přináší detailní a šokující pohled na osudy komunit a konkrétních lidí, kteří se na třech kontinentech ocitli v pasti současných mezinárodních poměrů

(zobrazeno 37)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top