Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva

a) petice
Volyně v dolyně se zasadila o to, aby projednávání petic občanů města Volyně zůstalo nadále v kompetenci zastupitelstva. Radní budou muset nadále probírat petiční záležitosti v plánu zastupitelstva a ne v intimitě svého úřadu.

b) rozpočet byl schválen nepřehledný, mnoho položek je jen těžko rozklíčovatelných

Příklad: Vzhled obcí a veřejná zeleň
a. technické služby-zeleň 455 000,-Kč
b. služby-zeleň kácení stromů, náhradní výsadba 50 000

Schovávají-li se za položkami i jiné konkrétní výdaje prospěšné pro město, není důvod je nezveřejňovat nebo snad zatajovat. Proto by bylo dobré
pouvažovat o rozdělení do dalších položek. Je-li v rámci zmiňované položky v plánu nákup např. těžké techniky, je otázkou, proč záležitost neuvést v rozpočtu.

c) Nad rozdáváním peněz spolkům v roce 2011
visely otazníky: Proč jsou částky právě takové? Jaká jsou kritéria, podle nichž se spolky obdarovávají? Existují kritéria úspěšnosti, aby se mohlo zhodnotit, jestli se s obecními penězi ve spolcích hospodařilo úspěšně? Existuje nějaká zpětná vazba, zvláště když na valnou většinu spolkových akcí nikdo z úřadu, radních ani zastupitelů nepřijde? Jistě, je zde zaběhnutá nějaká praxe. Celkově se ale jedná o nemalou finanční částku, proto by se měla
problematika více systematizovat. Je běžnou praxí, že když někdo žádá o dotaci předloží např. důvody plánované činnosti, cíle, časový harmonogram nebo rozpočet.

d) úspěchem je, že se nyní zveřejňují zakázky na internetu.
Stalo se tak na návrh VvD na zastupitelstvu, aby město Volyně zveřejňovalo podrobnosti o všech veřejných zakázkách na www stránkách. Zveřejněna bude kompletní zadávací dokumentace jednotlivých zakázek včetně výběrových kritérií pro hodnocení nabídek.

e) Nákup popelářského vozu
se ukázal být diskutovanou otázkou, která má své pro i proti. Avizovaná využitelnost auta jsou pouhé dva dny v týdnu. VvD navrhovala větší obezřetnost, která by znamenala pořídit vůz, až bude jasné, že skutečná využitelnost bude vyšší a až dojde k závazné domluvě podložené smlouvou
s okolními obcemi. Jejich zájem však není dotovat rozpočet volyňských technických služeb, ale vybírat si nejnižší možnou cenu v konkurenčním prostředí. Pokud se ale odvaha města vyplatí a vůz se v konečném důsledku vyplatí, je potřeba uznat správnost rozhodnutí.

(zobrazeno 34)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top