Dotační svět

Fakt, že je dnešní systém získávání finančních prostředků založen na čerpání dotací jsem pochopila již dávno. Prostě to tak je a je třeba se tomu přizpůsobit. S čím jsem se však nesmířila a smířit nehodlám je smysluplnost a hospodárnost projektů, na něž se dotace čerpají.

Určitě se obecně realizují projekty potřebné, postavené na reálných základech, ale též projekty zbytečné či předražené. Zvláštní kategorií jsou projekty, které jsou
100% hrazeny z dotace, a tudíž, jak často slýcháme, nás to nic nestojí.

Uvedu zde příklad jednoho takového projektu realizovaného Městem Volyně v nedávné době. Jedná se o projekt Rekonstrukce stezky Stanislava Laciny – Andělíček s celkovou výší rozpočtu 871 309 Kč. Předprojektová příprava této
akce stála městský rozpočet 108 900 Kč (projektová dokumentace, podání žádosti, organizace výběrového řízení).

Při kontrole vyúčtování tohoto projektu ze strany finančního výboru jsme zjistili,že následně muselo vydat město ze svého rozpočtu dalších 230 754 Kč na uhrazení nákladů v souvislosti s pokrácením dotace. Zde existuje teoretická možnost získat tuto částku zpět do rozpočtu, pokud by
město podalo žalobu na firmu Garanta, která projekt zpracovávala, a následně by soud vyhrálo. Rada města se zatím k možnosti podání žaloby nevyjádřila.

V celkových nákladech lze tedy tento projekt vyčíslit na 1 102 063 Kč (339 654 Kč Město Volyně a 871 309 dotace SZIF) a polemizovat nejen o jeho
ekonomické smysluplnosti, ale především o jeho přínosu pro město.

Realizace projektu byla dokončena před loňskou letní sezónou, stezka slavnostně otevřena na začátku září roku 2017, ale dodnes, rok poté, o ní turista přicházející z jiných končin neví. Začíná totiž uprostřed lesa a uprostřed lesa také končí…
Již v říjnu loňského roku, kdy jsme provedli se členy finančního výboru fyzickou kontrolu realizovaného projektu, jsme doporučili vytvoření navigačního systému,
podle kterého by návštěvník pohodlně absolvoval celou trasu z centra města. V zápisu č. 3 finančního výboru, který můžete najít na www.volyne.eu – zastupitelstvo města
– finanční výbor – dokumenty – zápis č.3/2017, jsou uvedeny i další praktické
připomínky.

K tomuto zápisu byl vedením města vypracován písemný komentář podepsaný Ing. Martinem Červeným, v němž je mimo jiné v závěrečném doporučení uvedeno:
“…s doporučením na ucelený navigační systém lze jen souhlasit, v případě schválení financování z rozpočtu města budou doplněny cca 3 ks rozcestníků a 2 informační
tabule na turistický okruh Neuslužická – Andělíček v ceně cca 82 tis. Kč s DPH, s předpokládanou realizací na jaře 2018…“. Při posledním jednání finančního výboru,
ve středu 29.8.2018, jsme po předchozí návštěvě stezky museli konstatovat, že se zde za celý rok nerealizovalo nic ze slibovaného…

Co dodat na závěr? Snad jen to, že tento projekt je pro mne osobně ukázkou čerpání dotací bez jakékoliv širší koncepce a bez další návaznosti na reálný stav. Jde o to utratit peníze, nakrmit firmy a další? Na to už dotace nebyla, peníze z městského rozpočtu se
zřejmě neschválily. Nebo ano? Každopádně se během roku realizovaly zcela jiné akce za částky o několik řádů vyšší a na turistu se jaksi zapomnělo.

Mgr. Jindřiška Černá

(zobrazeno 49)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top