Investice měst a obcí

Investice měst a obcí- jejich přínos pro budoucnost

Některé současné investice měst a obcí jsou potřebné a přínosné, avšak mnohé lze shledat ne příliš nutnými
a efektivními pro budoucnost. V době ekonomického růstu je potřeba investovat do funkčních soběstačných
projektů, které zajistí lepší podmínky ve městě, nové pracovní příležitosti a zlepšení služeb, jak pro obyvatele,
tak pro návštěvníky města. Ubytovací kapacity, hospodářské stavby, spotřební průmysl, sociální a zdravotní služby…

Nevýhodou těchto projektů je, že jsou zpočátku velmi náročné na organizaci a řízení, avšak po jejich rozběhnutí a propojením se strukturou města jsou platným prvkem v městském hospodářství. V nedávné
době byly tyto projekty částečně suplovány soukromou sférou, avšak v současných podnikatelských podmínkách těchto možností ubývá. Proto je nutné, aby tyto projekty realizovaly zčásti města a obce.
Nejedná se o příliš nové myšlenky, tuto problematiku si měšťané v minulosti zajišťovali svépomocí za
výrazné podpory města. Volyňskými příklady mohou být městská cihelna, městský pivovar, městská nemocnice, městský chudobinec apod.

MgA. Lukáš Černý

(zobrazeno 19)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top