Sběr upotřebeného potravinářského oleje a tuku ve Volyni

Technické služby Volyně ve spolupráci s firmou EKO-PF České Budějovice zahajují sběr upotřebeného potravinářského oleje a tuku v našem městě.  Účelem sběru je kromě recyklace uvedených materiálů také snížení nákladů na údržbu kanalizační sítě a zlepšení účinnosti čištění odpadních vod z městské kanalizace.

Sběr upotřebeného potravinářského oleje a tuku

Na území města je rozmístěno 6 separačních nádob /popelnic/, potravinářský olej a tuk se do separačních nádob vkládá v zavřených použitých PET lahvích, nebo v jiném obalovém materiálu z PVC. Nádoby jsou pravidelně monitorovány a vyváženy  firmou EKO-PF. Tyto nádoby a veškeré služby spojené s odvozem jsou poskytovány městu zdarma.

 

Umístění separačních nádob:

1/ Sběrný dvůr – Slovenská ulice

2/ Ulice Čelakovského-u šprýcharu

3/ Ulice pod Malsičkou-u domu č.p.701

4/ Ulice pod Malsičkou-u domu č.p.591

5/ Ulice Mistra Martina-před hasičárnou

6/ Slovenská ulice-u kontejnerů za restaurací Na Nové

 

Technické služby žádají všechny občany města o využívání uvedených sběrných míst a o odstranění dosavadní zaběhlé praxe lití olejů z fritování a smažení do kanalizace. Zároveň upozorňujeme, že sběr je určen výhradně pro potravinářské oleje a tuky, ostatní oleje je i nadále možno odevzdávat ve sběrném dvoře.

Text a foto dostupné http://www.volyne.eu/sber-upotrebeneho-potravinarskeho-oleje-a-tuku/d-7064

(zobrazeno 119)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top