Projednávání územního plánu města Volyně

Projednávání územního plánu města Volyně proběhne v kině ve Volyni 21.5.2013 od 16:00

Připomínky je možné podávat do 27.5.

Volyně v dolyně podala následující připomínky k zřizování územního plánu města Volyně:

Oblast SO46 – v současné době jde o plochu zahrady a sadu náležejícího k objektu děkanství č.p. 120 jž je na seznamu kulturních památek. Oblast není vhodná pro zástavbu (bydlení). Jedná se o historickou zahradu a logický volný prostor u budov kulturních památek č.p. 744 tvrz a č.p. 120 děkanství. Jakákoli zástavba v těchto místech by porušila dominantní historické panorama ze severo-západní části města. Oblast se nachází v MPZ, kde je zhušťování zástavby nežádoucí. Zástavba v těchto místech je v rozporu s vyhláškou o MPZ Volně vydanou JČKN dne 19. 11. 1990. V plánu MPZ je tato oblast charakterizována jako část B dotvářející charakter.

Oblast B29 – zde se jedná o plochy historických zahrad městských domů, zástavbou pro bydlení dojde k porušení jejich historické parcelace a zhuštění zástavby v MPZ, jež není žádoucí. Jde o archeologickou lokalitu, kde již dříve byly nalezeny historické artefakty. Zástavba v těchto místech je v rozporu s vyhláškou o MPZ Volyně vydanou JČKN dne 19. 11. 1990. V plánu MPZ je tato oblast charakterizována jako část B dotvářející charakter.

volyne_5

Parcela 813 rovněž není vhodná pro zástavbu, jedná se o sad u městské nemocnice těsně přiléhající k MPZ, zhušťování zástavby zde není žádoucí. Případná zástavba by měla podléhat přísným regulím, aby nedošlo k znehodnocení pohledových panoramat MPZ a přílišnému zhuštění zástavby. Podobná je situace u oblasti SO33 jež k parcele 813 přiléhá a je určena pro bydlení. V plánu MPZ je tato oblast charakterizována jako část c doplňující charakter.

Zcela zásadní otázkou zůstává zástavba proluky po demolici hospodářských objektů bývalého Panského dvora – č.p. 41 a parcela č. 55 a dvou městských domů SO28, jež započala v sedmdesátých letech a pokračuje k nelibosti památkového ústavu i v roce 2013 a porušuje vyhlášku o MPZ Volyně vydanou JČKN dne 19. 11. 1990. Na tuto oblast musí být nutně zpracována studie zástavby, která se bude řídit regulemi pro zástavby v památkově chráněných sídlech a bude vycházet z původního parcelního a hmotového rozložení budov. Zástavba typovými rodinnými domky je nepřípustná.

Oblast SO34, určená pro bydlení se nachází v těsné blízkosti řeky a jedná se o záplavovou oblast. Záplavy se zde opakují nepravidelně cca dvakrát za deset let. Tato oblast není vhodná pro bydlení.

 

Naopak lze pro bydlení vyčlenit volné parcely na kraji obce 2023/15 a 2023/16 u objektu Průmyslové školy. Tato oblast je více vyhovující, nenachází se v MPZ ani v její těsné blízkosti, záplavové části města či jinak problematické oblasti.

 

Vyhláška z nahlédnutí zde:

a

 

(zobrazeno 78)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top