Článek o panské stodole z MF DNES 24.2. 2012

Článek, který vyšel v pátek 24.2. 2012 v MF Dnes.

Komentář Volyně v dolyně
Jednáním města dochází k rozporu se zněním vyhlášky JčKNV ze dne 19. 11. 1990 o památkových zónách a to v rozporu s podmínkami ochrany v nich. Především v článku 1/1. „Účelem památkových zón je zajistit zachování historických a urbanisticko-architektonických hodnot vybraných historických jader při rozvoji těchto měst, aby jako organická součást životního prostředí sloužila kulturním výchovným, společenským hospodářským potřebám společnosti.“

Dále, také článku 3. „Předmětem ochrany a péče v památkových zónách jsou, a) Historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, b) Panorama památkové zóny a hlavní dominanty v blízkých i dálkových pohledech, e) Ostatní objekty v památkové zóně.“ Vzhledem k tomu že je město Volyně vyhlášeno MPZ bez dalšího podrobného rozboru, nelze aplikovat bod d)“Objekty dotvářející charakter památkové zóny, tzv. objekty památkového zájmu vyznačené v plánu památkové zóny.“

Zcela zásadní rozpor nastává s Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy č. 73/2000 Sb. m. s., článek 4/2. Předmětná stodola totiž náleží k “chráněnému statku” podle této úmluvy se ČR zavázala předejít jejich znetvoření či demolici. „2. předejde znetvoření, zchátrání nebo demolici chráněných statků. V tomto směru se každá Strana zavazuje, pokud tomu již tak neučinila, zavést legislativu, která:
a) vyžaduje příslušnému úřadu předložit jakýkoli plán na demolici nebo změnu památek, které jsou již chráněné, nebo se u nich vede ochranné řízení, jakož i jakýkoli plán, který ovlivňuje jejich okolí,
b) vyžaduje příslušnému úřadu předložit jakýkoli plán ovlivňující architektonický soubor nebo jeho část nebo místo, který obsahuje:
– demolici budov,

– výstavbu nových budov, a

– závažné změny, které se dotýkají charakteru architektonického souboru nebo místa,

c) povoluje, aby veřejné úřady požadovaly po majiteli chráněného statku, aby provedl práci, a nebo aby provedly takovou práci samy, pokud tak majitel neučiní,“

(zobrazeno 73)

Comments (1)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top