Průzkum intenzit dopravy ve Volyni

Projekt Volyně krásná a nezdevastovaná spočíval v měření dopravní zátěže města Volyně a následného vyhodnecení výsledků vzhledem k plánované stavbě přeložky I/4, která by výrazně poškodila ráz města, kulturních památek a okolní přírodu. Měření průjezdnosti zajistila za podpory nadace VIA firma Edip s.r.o., která provedla i jeho analýzu a prognózu (kompletní analýza viz přílohy). Měření proběhlo v týdnu od 22. 4. 2009 do 29. 4. 2009. Po doručení analýzy jsme vypracovali vlastní posudek výsledků.

(zobrazeno 51)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top