Zápis dětí do mateřské školy

Ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem  a v souladu §34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon stanoví podmínky pro podávání žádostí k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016. Předpokládaný počet nově přijatých dětí: 30 (nejsou ukončeny žádosti o odklad školní docházky). Při zápisu zákonný zástupce dítěte předloží: rodný list dítěte, […] ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top