Volyně v budoucnosti

Volyne

Rada města v loňském roce začala podnikat další kroky ohledně zpracování dokumentace týkající se budoucího vzhledu centra Volyně. V návaznosti na studii „proluky“ za úřadem, zadala rada města ke zpracování další velmi důležitou část centra města – náměstí Svobody. Oslovila několik architektonických kanceláří a z předložených projektů vybrala studie Ing. arch. Lukáše Velíška a Ing. arch. Jaromíra Kročáka. Oba návrhy byly veřejně představeny 24. listopadu loňského roku ve volyňském kině. Vzhledem k malé účasti veřejnosti, která mohla být způsobena nedostatečnou publicitou, byl stanoven další termín veřejné prezentace.

V úterý 7. února 2017 od 17 hodin můžete přijít do kina diskutovat nad předkládanými návrhy se samotnými autory. Oba návrhy najdete též na webových stránkách města zde.

Na únorovém zastupitelstvu se bude hlasovat o tom, který z předkládaných návrhů zastupitelstvo doporučí radě města. Rada poté vybere jednu z variant a následně osloví autora vybraného návrhu k dopracování projektu. Stejně tak rada města odsouhlasí zadání, ve kterém budou jasně stanoveny požadavky, které vybraný architekt zapracuje do finálního projektu. Součástí zadání mohou být i konstruktivní návrhy vzešlé z veřejné diskuse. Chceme jako zastupitelé znát vaše názory na budoucí podobu středu města, abychom mohli prosazovat všeobecně přijatelnou variantu.

Pokud máte zajímavý názor či konstruktivní připomínku k problematice budoucího vzhledu náměstí Svobody, sdělte ho zastupitelům, které jste volili, ať mohou zodpovědně hlasovat.

 

Shrnující informační leták od Ing. arch. V.Kovářové.

veronikasstatement

(zobrazeno 427)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top