Odpady

Komunální volby pravděpodobně, v zápalu předvolebních debat a slibů, otevřou i otázku komunálního odpadu. Pointou jsou pak volební hesla slibující občanům snížení či alespoň nezvýšení poplatků za svoz směsného odpadu. Lákavé, ale jak toho docílit?

Pokud z reálných důvodů pomineme variantu dotování svozu z městského rozpočtu, zbývají dvě vzájemně se podporující možnosti:

  • snížit objem produkovaného směsného odpadu (menší náklady na svoz a uložení)
  • zvýšit objem vytříděného odpadu (vyšší zisk z prodeje surovin)

odpadyMnožství směsného odpadu mnozí z nás již běžně redukují se parací plastů, papíru a skla. Avšak pozor, zbylý směsný odpad tvoří až z padesáti procent biologicky rozložitelný odpad. Celkově lze dokonce recyklovat až 80% odpadů! Cest, jak motivovat občany k důslednému třídění, je několik – kontejnery na další typy odpadů (textil, kov, bio odpad), bodový program, známky rozlišující interval vývozu (týdenní, čtrnáctidenní).

Přínosem pro město by bylo pořízení hnědých popelnic, které jsou v jiných městech již naprostou samozřejmostí. Tím dojde k zhodnocení bioodpadu, který bude dále použitelný pro zahrádky nebo TS. Inspirovat nás také může systém z jiných měst, kde je třídění odpadu systematicky odměňováno slevou z poplatku za popelnice.

Využívejme také služeb sběrného dvora, kde mimo jiné převez mou v rozumném množství i nebezpečné odpady. Přestože se ve světle znepokojivých událostí posledních týdnů (zejména těch ve světě) mohou problémy týkající se odpadového hospodářství zdát podřadné, dovolil bych si tvrdit, že bude-li v nás pořádek morální, dostaví se i ten odpadový.

Ing. Martin Křišťan

(zobrazeno 185)

Comments (1)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top