Divadelní Piknik Volyně 2014 skončil oceněním nejlepších inscenací

Divadelní Piknik Volyně, celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla byla v neděli 18. května 2014 slavnostně zakončena oceněním nejlepších inscenací a výkonů.

Letošní 23. ročník přehlídky lze označit za velice úspěšný. Z devatenácti soutěžních inscenací bylo devět nominováno či doporučeno k účasti na celostátní festival amatérského divadla Jiráskův Hronov.

O první části přehlídky, která se uskutečnila ve dnech 8. ‒ 11. května 2014 jsme na těchto stránkách informovali v příspěvku nazvaném Divadelní Piknik Volyně v plném proudu. První část přehlídky přinesla pestrou a zajímavou programovou skladbu divadelních inscenací. Nejinak tomu bylo i v druhé části, v níž se představilo deset souborů, z toho jeden jako host mimo soutěž.

a7

I druhá část přehlídky zahájila inscenací v hudebním žánru. Byla jí Nemrtvá nevěsta podle scénáře režiséra Ondřeje Buchty, kterou nastudoval se souborem Divadla Stodola Jiříkovice. Inscenace je působivá především díky výtvarnému pojetí a zdařilé choreografii. Tam, kde se divadelně opírá o hudební čísla, ať zpívaná či taneční, funguje kompaktně a propracovaně. Tam, kde se inscenace spoléhá na hereckou činoherní složku, postrádá potřebnou dávku stylizace jak ve slovním, tak i gestickém projevu.

V dalším programu následovaly inscenace činoherního divadla, byť velmi rozmanitého z hlediska žánru a zvolených hereckých prostředků. Hříčku Petra Kolečka Zakázané uvolnění uvedlo Divadlo Prkno z Veverské Bítýšky v režii Víta Jakubce. Hra pro tři ženy je příležitostí k hereckému koncertu, kterého jsem byl svědkem při jiném představení téhož souboru na jiném místě. Ve Volyni se herecký koncert konal pouze částečně, a to vlivem nešťastně zvoleného hracího prostoru kukátkového jeviště namísto kontaktního uspořádání jeviště a hlediště.

Brněnské Divadelní studio Dialog, které vstoupilo pohotově z místa náhradníka do programu přehlídky po odřeknutí účasti ostravského Divadla Aureko II, obohatilo programovou skladbu o žánr kabaretu. Pro svou inscenaci Bílý králík čerpalo ze života a díla u nás nepříliš známého maďarského spisovatele a humoristy Frigyese Karinthyho. Přehlídkové představení bylo zatěžkané tzv. „přitlačením na pilu“ a někdejší lehkost, hravost a výjimečné herecké a režijní zpracování vzaly za své.
O ryzí autorský vklad obohatilo přehlídku Divadlo Ojebad Praha uvedením inscenace Praha – Hronov zpáteční. Inscenace je vynalézavou adaptací novely Benedikta Jerofjeva Moskva ‒ Petuški zpáteční. Text je důsledně přenesen do českých reálií. Syrový obraz ruského nihilismu utápějícího se v alkoholismu je však zjemněn a zněžněn do lyričtější podoby. Inscenace je založena na přesvědčivém osobnostním herectví Otty Linharta, hlavního představitele hry. To však, bohužel, nelze tvrdit o jeho spoluhráčích.

a5
Divadlo SoLiTEAtr Praha přispělo do přehlídkové palety inscenací hrou amerického autora Johna Patriicka Shanleye Pochyby. Komorní inscenace je založena především na herecké práci. Ta je u všech čtyř protagonistů hry na nadstandardní úrovni. Stejně tak tomu je u dalších dvou přehlídkových inscenací, a sice u divadelní adaptace filmové předlohy Kočár do Vídně souboru Triarius z České Třebové a inscenace zřídkakdy uváděné hry Sławomira Mrożka Letní den, kterou do Volyně přivezl divadelní soubor Netrdlo při MKS a o.s. Thália Vyškov.

Ani druhá část přehlídky se neobešla bez představení více než problematického. Byla jím inscenace hry Petra Strnada Srdeční záležitosti divadelního souboru Na Tahu z Červeného Kostelce. Režisérka Jana Jančíková a dobře herecky vybavený kolektiv se potýkaly s předlohou prostou dramatických situací, v nichž by postavy hry mohly jednat na základě smysluplných motivací, dostávat se do konkrétních vztahů.

přípitek všem láskám

Říká se: Konec dobrý, všechno dobré. Tak tomu bylo i při posledním soutěžním představení Divadelního klubu Jirásek Česká Lípa. Jeho inscenace Jak se vám líbí podle W. Shakespeara a Václava Klapky je návratem k představení, jež před třiceti lety svým principem scénování i scénickým tvarem znamenalo nejen jeden z vrcholů tehdejšího amatérského divadla, ale i nepřehlédnutelnou kvalitu a impuls v celém jednom proudu divadelního jazyka té doby, jenž bychom mohli nazvat alternativním.

Slovy profesora Císaře: „Bylo by omylem srovnávat ono dávné představení s dnešním. Jestliže ono první představení odkazovalo řadou svých prvků k ´normalizačním´ společenským kontextům a zněla v něm výrazně oslava svobody a odpor k útlaku, pak v současném představení z tohoto referenčního aspektu zůstává především to, čím tento Shakespearův text inspiroval moderní sociologii: všichni hrajeme ve společnosti své role, jimž nelze uniknout. Hlavní, nejpodstatnější dnešní smysl tohoto představení v rovině estetické, divadelní; jeho poetika a zejména způsob herectví zůstává vysoce inspirativní záležitostí. Zvláště proto, že Václav Klapka nastudoval tento scénický tvar s mladou generací českolipského souboru, což přesvědčivě demonstruje nosnost a použitelnost tohoto scénického principu.“

Závěr přehlídky patřil hostujícímu souboru Geisslers Hofcomoedianten a jeho inscenaci v režii Petra Haška Romeo a Julie (ve)dle Romia a Julliety, kterou podle hry Williama Shakespeara pro potřeby krumlovského zámeckého divadla sepsali Eggenberští dvorní komedianti a uvedli ji poprvé v roce 1688. Geisslers Hofcomoedianten ji hrají v překladu Jany Altmanové, ve vlastní úpravě Jakuba Maksymova a Petra Haška.

přípitek všem láskám

Na slavnostním zakončení přehlídky bylo na návrh odborné poroty ve složení Kateřina Baranowska, Jaromír Hruška, Petr Christov, Milan Schejbal a Jan Šotkovský uděleno 17 čestných uznání a 21 cen. Čestné uznání za inscenaci Dlouhý štědrý večer získalo Dividýlko Na dlani mladá Boleslav, ceny za inscenace získaly soubory Ty-já-tr/HROBESO Praha za inscenaci Revizor a Tyl Rakovník za inscenaci Šakalí léta.

K účasti na Jiráskově Hronově 2014 byly nominovány tyto inscenace:
– Dlouhý štědrý večer Divadýlka na dlani Mladá Boleslav;
– Il Congelatore – Zmrazovač Kočovného divadla Ad Hoc;
– Pochyby Divadla SoLiTEAter Praha;
– Revizor DS Ty-já-tr/HROBESO Praha;
– Šakalí léta DS Tyl Rakovník.

Doporučeny k širšímu výběru do programu Jiráskova Hronova 2014 byly tyto další inscenace:
– Charmsovy pašije Ruského kroužku při V. A. D. Kladno;
– Jak se Vám líbí Jak se Vám líbí Divadelní klub Jirásek Česká Lípa;
– Praha – Hronov zpáteční Divadla Ojebad Praha;
– Všechno není košer Rádobydivadla Kla­pý.

Článek převzatý z http://mistnikultura.cz/divadelni-piknik-volyne-2014-skoncil-ocenenim-nejlepsich-inscenaci

Autor: Milan Strotzer

(zobrazeno 103)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top