Pouťové noviny: Aby se o tom pořád jen nešuškalo…

Snad každý si už musel všimnout, že je české zpravodajství zaplaveno různými aktualitami o zneužívání dotací. Média se v poslední době zaobírala i několika pletichami v hospodaření krajů a Regionálních operačních programů Severozápad a Jihozápad (ROP). Pozornost by se ale neměla odvracet ani od radnic menších obcí, neboť problematika nepravostí v hospodaření s veřejnými penězi je úzce provázána na všech úrovních.

Jakoby se ještě nestalo samozřejmostí přerozdělovat finance podle aktuálních a smysluplných potřeb žadatele. Spíše se tak děje podle osobních známostí, stranického klíče nebo protislužeb. Pokud například starosta malé obce nutně potřebuje sehnat dotaci na vodovod a nemá-li žádné známosti, na dotaci dosáhne jen stěží. Zvlášť
tehdy, snaží-li se řídit pouze zákonem a vyhláškami a nikoliv zaběhnutou praxí:
1) žádost o dotaci nezadá firmě, která je z čerpání dotací živa
2) cenu rozpočtu nenadsadí, protože se snaží šetřit veřejné peníze
3) neleští kliky kanceláří politiků a úředníků

Pokud by se choval takto, nemusí s žádostí o dotaci ani chodit na poštu. Jelikož ale nemá malá obec na vybranou a vodovod potřebuje, je její starosta nucen přistoupit na systém – ruka ruku myje: rozpočet na vodovod je nadsazen cca o 30%, z tohoto dílu dostane část specializovaná firma, dále ti, kdo dotaci schválili a nakonec se možná dostane i na někoho místního.

Zkrátka netratí nikdo kromě daňového poplatníka, který si toho však není vědom. Dostáváme se do paradoxního stavu, kdy je spokojená obec, obyvatelé, firma i kraj. Občané sice mohou být spokojení, vždyť mají nový vodovod, neuvědomují si ale celé pozadí. Pokud by veřejné peníze rostly na stromě, bylo by to vskutku ideální. Jelikož se tak neděje, občané na tom ve skutečnosti tratí jako nikdo jiný.

Nikomu se nelíbí prohnilost na úrovni vlády, jen málokdo si ale uvědomí, že tento systém zasahuje i na úroveň nejnižší.

Pokud očekáváme změnu k lepšímu, měli bychom začít od své obce a od kraje. Je to běh na dlouhou trať, začít bychom mohli alespoň tím, že o tomto velkém problému, který by měl trápit nás všechny, začneme mluvit. Rozhovořila se o něm dokonce i aktuální výroční zpráva Nejvyššího státního zastupitelství, která tvrdí doslova toto: „Potvrzuje se, že provázanost podnikatelské a komunální sféry je příčinou korupčních kauz a že klientelistické a korupční praktiky zasahují jak velká města, tak malé obce… Podle BIS (Bezpečnostní informační služba) jsou vlivové skupiny v řadě měst schopny zasahovat do rozhodování zastupitelstev a eliminovat vliv funkcionářů, kteří jim nevycházejí vstříc.“

Pokud se naše městská rada s těmito problémy potýká a bojuje se zmiňovanými zájmovými skupinami, je na čase, aby její členové mluvili otevřeně. Veřejnost se za ně nepochybně postaví.

Za Volyni v dolyně Mgr. Jana Křišťanová, Mgr. Zdeněk Polanský

Pouťové noviny Volyně v dolyně ke stažení:

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top