Divadelní piknik – sobota

SOBOTA 12. května

9:30-11:20 Kino
K.V.A.S. Karviná / režie: Lucie Raczová
Kazimír Lupines a Sonya Štemberková: Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
upoutávka na představení – youtube

fotogalerie představení – rajče


od 13:30 diskuze (Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka)

Divadelní soubor K.V.A.S. Karviná
Kazimír Lupinec a Sonya Šemberová
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA
Režie Lucie Ráczová
Světla, zvuk Radek Dubský
MUDr. Svatopluk Novák Petr Michník
Sestřička Janička Martina Orgoníková
MUDr. Petr Kokeš Radim Kačmarský/ Jiří Raszyk
MUDr. Jiřina Imrmannová Miluše Káňová
MUDr. Eva Plicková Silvie Gracová
Primář Hofman Lukáš Adámek
Medička Lucie Hajníková Lucie Ráczová / Radka Zapletalová
Pan Špalek / slečna Špalková Jiří Raszyk / Zuzana Janků
Pan Vrbovec Emil Dostál/ Martin Barták
Uvaděč Patrik Illy
Délka představení je 105 minut včetně přestávky.

O divadle
K.V.A.S. /Kulturní Vibrace A Stresy/ je činoherní amatérský soubor dospělých. Vznikl jako jeden ze souborů Městského domu kultury v Karviné na počátku léta r. 1999. Domovskou scénou DS K.V.A.S. je Městský dům kultury v Karviné, jeho představení však mohli zhlédnout i diváci na jiných místech naší republiky, převážně na Moravě a ve Slezsku. Tvorba DS K.V.A.S. se zaměřuje především na činoherní představení pro mládež a dospělé diváky, v repertoáru však nechybějí ani večery poezie, pásma monologů, příležitostně pořádá rovněž akce pro děti. K.V.A.S. není divadlem autorským, zaměřuje se na klasická činoherní představení jiných autorů. Za celou dobu své existence soubor nastudoval mimo jiné 8 celovečerních her, některé hry se hrály i několik sezón – divácky nejúspěšnější byla bezesporu interaktivní komedie Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka a hořká komedie s hvězdičkou /Ž/havírna. Nejvýznamnější hrou, kterou soubor nastudoval, byla Žebrácká opera Václava Havla. Od založení prošlo souborem asi 30 amatérských nadšenců, v současné době má soubor 8 členů ve věku 20–40 let.

O autorovi
Kazimír Lupinec (vlastním jménem Jan Červený) se narodil 4.4.1976 ve Slaném. Od věku 1 roku žije a tvoří v Kladně. Vystudoval místní gymnázium a následně fakultu architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze. Od r. 2001 pracuje jako architekt. Počátky dramatické tvorby jsou spjaty se založením kladenského amatérského divadla V.A.D. v roce 1998. S kolektivem nebo různými jednotlivci v souboru napsal hry: Sága rodu Rassini, Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, Hotel Infercontinental a Tajemný vad v Karpatech. Mimo vlastní tvorbu se zabývá i dramatizacemi. Je činný v kladenském kulturním životě i jako spoluzakladatel kulturní revue Kladno Záporno.

O inscenaci
Jak už název napovídá, jedná se o jakousi divadelní parafrázi interaktivního televizního seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka Kuřátka, kde mají diváci možnost ovlivnit svým hlasováním děj hry – komedie se však odehrává v  prostředí stomatologické ordinace. Hlavním hrdinou je poněkud nerozhodný dentista Svatopluk Novák, vynikající člověk se silnými morálními zásadami, jehož svět se zcela zřítí, když spolu se svými kolegy rozehraje soutěž o nejpilnějšího zubaře. Svižně a šikovně napsaná předloha dává šanci divákům prožít se Svatoplukem tragikomický příběh plný situací, které budí úsměv, smích, /ba i řev/, ale z nichž může i mrazit, a vtipně paroduje skutečné poměry v českém zdravotnictví.
Soubor KVAS má inscenaci Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka již na repertoáru od roku 2004. Hra se dočkala pro svůj úspěch a diváckou oblíbenost v roce 2007 obnovené premiéry a od té doby ji soubor zařazuje na svůj program pravidelně. V současné době se tato hra dočkala již 32. reprízy a obstála například i před přísným okem profesionálních stomatologů na 2 zubařských sympoziích, kde byla přijata s velkým nadšením.


15:00-16:20 Na Nové
DS Nová generace při DS TJ Sokol Lázně Toušeň / režie Filip Müller
Filip Müller: Postel aneb život není pro děti
TRAILER – youtube

od 18:30 diskuze (Postel)

DS Nová generace při DS TJ Sokol Lázně Toušeň
POSTEL aneb ŽIVOT NENÍ PRO DĚTI
Scénář a režie Filip Müller
Technická výpomoc Dušan Müller
Produkce Martina Macková
Technika Josef Hašek
Žena (Gabriela, hlídačka) Monika Timková
Petra Martin Hejný
Vojta Michael Vykus
Noční můra, dívka Anna Fialová
Černá postava 1, prase Karel Jirák
Černá postava 2 Miroslav Sabadin
Délka představení je 75 minut. Hraje se bez přestávky.

O divadle
První ochotnická představení se v Toušeni hrála v letech 1877-79 ve prospěch školní knihovny, stavby kaple a hřbitova. Brzy se hrálo i pro lázeňské pacienty. Na prahu dvacátého století poskytli divadlu oporu dobrovolní hasiči a po první světové válce dokonce vystupovaly dva soubory současně. S místními herci spolupracovali významní profesionální divadelníci své doby Karel Železný, Richard Branald a Valentin Šindler. Na toušeňská ochotnická provedení svých her Bílá nemoc a R.U.R. se přišel podívat i Karel Čapek. V době první republiky se souběžně rozvíjela tradice loutkového divadla, kterému, stejně jako živým hercům, poskytl nejtrvalejší záštitu Sokol. Mezi desítkami inscenací nescházely Lešetínský kovář, Velbloud uchem jehly, Paličova dcera, Jízdní hlídka, Maryša, Její pastorkyňa, Naši furianti… Doložených premiér bylo do roku 1938 rovných sto. Po druhé světové válce následovalo na šedesát dalších: Hrátky s čertem, Divotvorný klobouk, Jak je důležité míti Filipa, Kat a blázen, Dalskabáty, hříšná ves… Nejuznávanějšími osobnostmi se stali režiséři Václav Kouba a Josef Beran a herečky Jaroslava Choděrová a Růžena Klimentová. Politický tlak však divadlo počátkem šedesátých let doslova udusil. Trvalo pak celá dvě desetiletí, než mohla do osvobodivého ovzduší, budovaného pozdějším starostou Františkem Bílým, zaznít oživující výzva spisovatele Adolfa Branalda, někdejšího zdejšího herce i autora, k obnově ochotnických her. Mnohaletou přestávku pomohli ukončit v roce 1987 nejobětavější z herců Milada Klimentová a Václav Shrbený, poctěný Zlatým odznakem J. K. Tyla. Za jejich vedení hrál soubor mladých především pohádky, již v prosinci 1989 vystoupil v Divadle Jiřího Wolkera v Praze, po návratu k Sokolu začal spolupracovat s jevištním výtvarníkem Josefem Jelínkem a v létě 1992 jej poctila spoluúčinkováním při literárním večeru operní hvězda světových scén i filmu Jarmila Novotná. Roku 1994 věnoval souboru novou pohádku Čertovo kvítko filmový scénárista a spisovatel Milan Pavlík a s podzimem 2004 dovršili toušeňští třicet představení pohádkové hry Dubová zátka, věnované jim dramatikem Václavem Dragounem. Témuž autorovi soubor inscenoval i historické féerie Toušeňská růže a Rudolfínské nokturno. Obě ve dvou nastudováních. Od roku 2000 byl soubor čtyřikrát pověřen uspořádáním Národní přehlídky sokolských divadel.
Za nynějšího režijního vedení Mgr. Anny Müllerové se soubor od roku 2002 zaměřuje také na pohybové divadlo, které vede manžel režisérky Ing. Dušan Müller. S pohybovým divadlem se soubor úspěšně zúčastnil renomovaných divadelních přehlídek v Kolíně, v Hradci Králové a v Praze. V roce 2009 se Filip Műller rozhodl, že založí nový divadelní soubor „Nová generace“. Hrají převážně studenti Pražské konzervatoře.

O inscenaci
Představte si, že jste spoutáni na lůžku a někdo vás při vědomí mučí! Vy se nemůžete hýbat a utéct té strašlivé bolesti! Nabízíte všechno co máte! Přiznáte na sebe věci, které jste nikdy neudělali! Vyhrožujete! Prosíte! Klidně byste se ponížili jenom proto, abyste zase získali vládu nad svým tělem!
Jen abyste unikli té strašné bolesti, strachu a nepochopení všeho kolem! Zaprodali byste duši! Prosili byste o rychlou smrt! A to jen kvůli tomu, že se bojíte! Bojíte bolesti a strachu samotného! A takovou bolest v srdci může cítit člověk, který se bezmocný ocitne na prahu šílenství… Který neví co má dělat a nemůže nic dělat! Je zavřený v malé místnosti bez oken a jakéhokoliv nábytku a čehokoliv jiného! A stěny jsou ze zrcadla a on je nahý a chce se dostat pryč! A je v tak zoufalé situaci, že totálně propadne panice z toho, že tam umře hladem, žízní a vyčerpáním! Bezmocně chodí sem a tam, od stěny ke stěně! Bezmocně do nich buší holýma rukama! Bezmocně křičí, pláče šílí v naprosté hysterii, že neví jak se dostat ven…
A najednou stěny zmizí a on je uprostřed náměstí a všude kolem spousta lidí! A všichni si ho fotí! Někdo na něj křičí! Ale nikdo mu nepomůže! On tam nebyl z vlastní vůle, ale tomu nikdo nevěří! A vyslýchají ho a mučí, protože si myslí, že lže! Jakoby měl amnézii a nepamatoval si vůbec nic, co se kdy stalo! Žádné vzpomínky, žádné události! Jakoby dostal elektrický šok do mozku a to mu zničilo veškerou paměť a on si nemohl vzpomenou vůbec na nic! Taková bezmoc je strašlivá! A je škoda, že o ni lidé nemluví! Je hloupé o tom nemluvit! Potom by si totiž uvědomili, že tohle se může stát komukoliv a stejně tak i jim nikdo nemusí pomoct! Ano někdy to prostě nejde, ale ve většině je to lidská sobeckost, neochota a slabošství!
„Abys ke květině přivoněl, stačí se ohnout, nemusíš ji hned trhat …“


20:00-21:50 Na Nové
Divadlo bez zákulisí Sokolov / režie: Martin Volný
David Williamson: Urvi to!
www.divadlobezzakulisi.cz – repertoár

od 23:00 diskuze (Urvi to!)

Divadlo bez zákulisí, o. s., Sokolov
David Williamson
URVI TO!
Režie, scéna Martin Volný
Dramaturgie Marie Volná
Světla a zvuk Pavel Čermák
Loren Pavlína Šponiarová
Gerry František Marek
Mindy Lucie Rozsypalová Kűhnlová
Kel Patrik Ulman
Phyllis Hana Džudžová
Manny Milan Martinec
Diana Eva Valjentová
Délka představení je 110 minut včetně přestávky.

O divadle
Ochotnický soubor Divadlo bez zákulisí, o.s., Sokolov existuje v současné podobě již 13 let, ale historie tohoto divadla sahá až do 70. let minulého století. Na režii jednotlivých her se v těchto letech podíleli Václav Valín, Bohumil Gondík, Jiří Halberštát, Jaroslav Makrot, Jaroslav Kubeš, Rudolf Pařízek a Miloš Honsa. V současné době stále ještě můžete vídat herce pamatující počátky souboru na divadelních prknech.
Za dobu své nové historie soubor nastudoval: Přišel na večeři (1999, režie B. Gondík), Dva na houpačce (2000, režie B. Gondík), Obraz (2000, režie B. Gondík), Kulhavý mezek (2001, režie B. Gondík), Dva muži v šachu (2001, režie B. Gondík), Náměstíčko (2001, režie B. Gondík), Sluha dvou pánů (2002, režie R. Jasynská), Popel a pálenka (2002, režie B. Gondík), D´artagnan (2003, režie B. Gondík), Plešatá zpěvačka (2003, režie M. Vokoun), Krvavá svatba (2004, režie M. Vokoun), Pan Kolpert (2005, režie M. Vokoun), S vyloučením veřejnosti (2006, režie M. Volný), Divadelní komedie (2007, režie M. Volný), Dva muži v šachu (2009, režie M. Volný), Urvi to (2011, režie M. Volný), scénické čtení Legenda Emöke (2010, režie F. Faust) a hudebně poetickou koláž 200 let s Erbenem (2011, režie J. Beran).
Soubor tvoří také pro děti a to jak loutkové divadlo, tak i hrané pohádky (O čem pan král nevěděl, Bublifuk, Čertovy zlaté vlasy, Perníková chaloupka, Ježibaby z babína, Čučudejské pohádky, vše v režii D. Telínové) Divadlo fungovalo do počátku roku 2007 pod Městským domem kultury Sokolov. V tomto roce bylo rozhodnuto, že všechny kroužky působící pod MDK Sokolov musí přejít na občanská sdružení. Za dobu nové historie prošlo souborem cca 70 lidí. Dnes tvoří soubor 24 členů všech věkových kategorií.

O inscenaci

Hra URVI TO! (Up for Grabs) se zabývá vztahem mezi uměním a obchodem. Vypráví příběh mladé ženy, která se snaží dostat mezi špičku obchodníků s obrazy. Navenek se jedná o zcela počestné povolání, ale v podstatě je to „naprostej Darwin“ kde přežijí jen ti nejsilnější.
Naše hrdinka poněkud přecení své síly a její touha po úspěchu ji dožene do naprosto absurdních situací. Poté co se upíše k prodeji obrazu za cenu o 2 miliony dolarů vyšší, než skutečně má, začíná riskovat. Dává v sázku vše co má, manželství, byt a dokonce i sama sebe. Děj navíc dokreslují možná groteskní možná smutné příběhy kupujících.
„Gerry, ty hajzle, já to dokážu… Bude ze mě Velekněžka umění… Na ulici se po mně budou všichni otáčet. Budu bohatá. Neskutečně bohatá…. Budu si žít tak, že mi to celej ten všivej svět bude závidět.“
Ačkoliv se hra odehrává v současné Americe a ve velmi bohatých kruzích, dokáže zasáhnout i našeho diváka. Vztahy mezi postavami dávají možnost k zamyšlení, zda se nemůžeme občas ztotožnit s děním na jevišti i my. Hra je napsána srozumitelným jazykem a umožňuje rozehrát situace do mnohdy překvapivých a možná i šokujících závěrů.

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top