Podpořte námitku proti variantě č. 11 (modrá)k návrhu územně plánovací dokumentace

Děkujeme za Vaši podporu, podpisy se podařilo sesbírat! 

Podpořte svým podpisem námitku proti variantě č. 11 (modrá) k návrhu územně plánovací dokumentace. Pro platné vznesení námitky je potřeba sesbírat 200 podpisů občanů města Volyně (starších 18let) do 17. prosince 2010.

Námitka je k podepsání v obchodu Kuchyně (Dana Villnerová)- Palackého nám. 103 vedle ZUŠ či u jakéhokoliv člena Volyně v dolyně.

Zde si můžete přečíst text námitky:

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování Zásad územního rozvoje JČK

My, níže uvedení a podepsaní občané Volyně, uplatňujeme v souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, věcně shodné připomínky k návrhu územně plánovací dokumentace. Na základě těchto, níže upřesněných, připomínek zmocňujeme k podání námitky a k našemu dalšímu zastupování při projednání námitky ve smyslu § 23 odst. 3 stavebního zákona níže uvedeného zástupce veřejnosti.

Předmětná územně plánovací dokumentace:
Zásady územního rozvoje JČK

Proti zakreslení přeložky silnice I/4 v modré variantě č. 11.
Pro zakreslení přeložky ve stabilizované variantě č. 0. tzv. červené variantě.

Zásadně nesouhlasíme s naznačeným koridorem varianty č. 11 (modrá) a uvažované přeložky silnice I/4, neboť:

1. Zcela odřízne jednu z nejkrásnějších partií ve Volynivrch Kralovice s kaplí Anděla Strážce (kulturní památka), jedno z mála výletních místo v bezprostředním okolí města s neopakovatelnými výhledy na město. Město si tím zničí obrovský turistický potenciál.

 2.Zásadně naruší ráz volyňského koupaliště, jehož odpočinková a rekreační plocha je zahrnuta v koridoru. Tím se zcela znehodnotí tato ojedinělá stavba, od roku 2008 kulturní památka, která je Jihočeským krajem prezentována jako jediná tohoto druhu v celých Jižních Čechách!

3. Na dlouhou dobu zablokuje jakýkoliv rozvoj města východním směrem, kde se nacházejí potencionálně kvalitní pozemky k bytové zástavbě.

4. Varianta přeložky byla schválena v zastupitelstvu pouze 8 proti 7 hlasům (15 zastupitelů), což je nestabilní politické rozhodnutí. Jako návrh na změnu dlouhotrvajícího záměru nám nepřipadá dostačující. Argumentem je i Územní plán velkého územního celku Písecko – Strakonicko, kde je zakreslena stabilizovaná varianta. Je nutné připomenout okolnosti překotného přijetí varianty č. 11 na veřejném zastupitelstvu města Volyně dne 17. prosince 2008 a nátlak jisté části zastupitelů lobující za prosazení této varianty. Také není jistě bezvýznamná petice proti variantě č. 11, řádně předložená zastupitelstvu, čítající přes 900 podpisů.

5. Měření průjezdnosti zajistila za podpory nadace VIA firma Edip s.r.o., která provedla i jeho analýzu a prognózu. Na silnici I/4 na výjezdu na Strakonice projede v r 2009 o 22,8% méně nákladních automobilů než v r 2005. Situace na výjezdu směr Vimperk se příliš neliší, zde je pokles kamionové dopravy o 18,5%. Také ve směru na Prachatice je pokles kamionové dopravy, ikdyž pouhá 3%. Osobní doprava naopak zaznamenala mezi léty 2005 – 2009 nárůst mezi Volyní a Strakonicemi o 6%, mezi Volyní a Vimperkem 23,5% a mezi Volyní a Prachaticemi 19,6%. V absolutních číslech intenzita dopravní zátěže představuje důvod k vybudování obchvatu. Dle osobního rozhovoru s ing. Pešlem, ředitelství silnic a dálnic České Budějovice byla dopravní zátěž v r. 2005 hraničním důvodem ke stavbě obchvatu.

6. Z porovnání obou variant předpokládáme výrazný rozdíl ve finanční náročnosti ve prospěch stabilizované varianty. Vzhledem k hraničním hodnotám intenzity dopravy pro nutnost vybudování obchvatu bude každá byť minimálně nákladnější a náročnější varianta obtížně obhajitelná. Odložením výstavby přeložky dojde ke zpomalení rozvoje silnice S4.

7. Stabilizovaná varianta už má připravený projekt, její provedení je časově méně náročné, jakož i stavba sama o sobě je méně náročná. Tím se dříve uleví přetěžovanému Náměstí Svobody, na kterém díky nevyhovujícím kvalitám dochází k porušení statiky přilehlých domů a propadům částí vozovky do systému městských sklepení.

8 .Stabilizovaná varianta by mohla po úpravě projektu vyřešit většinu protipovodňových opatření.

9. Část domů, které musí být kvůli stabilizované variantě zbourány, jsou opakovaně zaplavovány povodní. Úprava této části trasy by se dala nazvat „asanací“.

10. Porušuje na několika místech ochranné pásmo lesních ploch.

11. Porušuje regionální biokoridor funkční RBC 240

12. Porušuje regionální biocentrum funkční RBK 232 (hrubě zasahuje do lokality V Lukách, která je v okresním generelu ÚSES pro POÚ Volyně označena jako významný biotop a interakční prvek a ekologicky velmi stabilní plocha s velkým významem – stabilita 4)

13. Hrubě naruší a znehodnotí území s existující obytnou výstavbou na hranici katastrů Přechovice a Volyně.

14. Zakreslením koridoru do ÚP Jihočeského kraje dojde v tomto území k jisté formě stavební uzávěry. Budou zcela zásadně omezena vlastnická práva majitelů nemovitostí ležících v naznačeném koridoru a majitelé budou ještě před samotnou eventuelní stavbou silnice blokováni v nakládání se svým majetkem a firmy blokovány ve svém rozvoji.

15. Nesouhlasíme se zakreslením varianty s mnoha neznámými, která nemá řádný projektový podklad.

16. Varianta obchvatu Volyně č. 11 a v ÚP zakreslený koridor odporuje mnoha základním bodům zadání ÚP Jihočeského kraje i města Volyně. Dvě občanská sdružení , o.s. Regio Pošumaví a o.s. Volyně v dolyně již také vyjádřila svůj zásadní nesouhlas s variantou č. 11 přeložky silnice I/IV při podávání námitek týkajících se projednávání zadání ÚP města Volyně v březnu 2009.

Zmocnění zástupce veřejnosti:

Ing.arch. Veronika Kovářová, 17.8.1982, Hůlkova 458, Volyně

(zobrazeno 171)

Comments (7)

 • Švehla Libor

  Sice mi nebylo ještě 18 ale jsem pro obchvat,protože nechci zažít až se jednoho dne propadne naše krásné náměstí. Sice to má i svá negativa ale městu to uleví.

  Odpovědět
  • Milledgeville, Georgia auto liabilty quotes

   Free Casino Cashwith meOn the internet Casino Methods Part Iwith meOnline Casino SEOBest Casino OnlineOnline Bingo and Slot Games-Exclusive Bonus OffersEffortless Solutions In Sbobet Casino Around The Usa!Middle Position Pre-FlopPorn Sex Viagra Casino SpamPress Release: Station Casinos Launches New Websites

   Odpovědět
 • Volyně v dolyně

  My nejsme proti obchvatu (pokud jste četl článek). Stavíme se proti modré variantě mimo jiné také proto, že je realizovatelná v horizontu 15-20 let, pokud se na ní vůbec seženou peníze.

  Odpovědět
  • government coins free shipping

   Thankfully my friends got used to another friend of mine being forced to beg out of events because of her kid, so now that I have one, too, they don’t get offended if I can’t come. Plus they’re my main babysitters, so if they’re all doing something together they actually will try to do things when we can bring the kids because they like seeing them. I’m happy that they still invite me even to things I can’t attend.I agree about getting a sitter for a night out being well planned in advance!

   Odpovědět
  • http://www./

   You actually make it seem really easy together with your presentation but I in finding this topic to be really something which I feel I’d by no means understand. It kind of feels too complex and very extensive for me. I’m looking forward for your next post, I’ll attempt to get the grasp of it!

   Odpovědět
  • pokemon go cheats hack for android

   Die Funktion der Alufolio ist beim Dürüm nicht nur der Schutz der Speise, sondern sie hält das ganze auch zusammen. Diese Funktion erfüllt ein Wurstpapier definitiv nicht – muss sie auch nicht. Der Umweltbewusste Konsument könnte natürlich auf die Dönerbox aus Karton (mit Ãœberzug) ausweichen.

   Odpovědět
 • Veronika Kovářová

  A právě proto je červená “stabilizovaná” varianta řešením. Protože je rychleji realizovatelná!!

  Odpovědět

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top